آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت چهارم

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت چهارم

آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزش تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس – بخش چهارم

 

پيش نياز ها:

آموزش سطح 1 نرم افزار مديريت تعميرگاه، خدمات و خدمات پس از فروش اسكناس

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: به رسميت شناختن انتقالات تاييد نشده

فصل دوم: تاييد خودكار انتقالات

فصل سوم: استفاده از تنظيمات چاپ متفاوت براي هر گزارش

فصل چهارم: بررسي كد پذيرش در جستجوي سريع دستگاه

فصل پنجم: هشدار دستگاه هاي از تاريخ تخمين گذشته

فصل ششم: هشدار دستگاه هاي با هزينه بيشتر از تخمين

فصل هفتم: هشدار دستگاه هاي تحويل نشده

فصل هشتم: هشدار دستگاه هاي تغيير نكرده

فصل نهم: هشدار انتقالات معلق (ارسال به همكاري كه توسط دريافت كننده تاييد نشده است)

فصل دهم: خريد سريع قطعه در صورت كسري

فصل يازدهم: فروشنده پيش فرض قطعه

فصل دوازدهم: حذف مشتريان جزئي از فروشندگان قطعه

فصل سيزدهم: پرداخت نقد هزينه قطعه فروش

 

 

 

مقدمه

در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس امكانات زيادي براي شخصي سازي نسبت به سليقه كاربر وجود دارد. از جمله اين امكانات مي توان به تنظيمات گسترده نرم افزار اشاره نمود.

شما مي توانيد وارد آيتم 820 منوي اصلي شويد تا پنجره تنظيمات باز شود. سپس از سربرگ "تعميرگاه" تغييرات زيادي در نرم افزار اعمال كنيد:

 

Title: ورود به بخش تنظیمات

 

Title: تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه و خدمات پس از فروش اسکناس

 

ما تلاش مي كنيم توضيحات خوبي در مورد هر يك از تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه و خدمات پس از فروش اسكناس ارائه دهيم

توجه كنيد كه در هر فصل به يكي از عناوين تنظيمات مي پردازيم و در مورد كاربرد و كارايي آن توضيحاتي ارائه مي گردد.

در اين آموزش به بررسي برخي تنظيمات بخش "تعمير" مي پردازيم:

 

Title: تنظیمات تعمیر در نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس

 

 

فصل اول: به رسميت شناختن انتقالات تاييد نشده

 

Title: به رسمیت شناختن انتقلات تایید نشده

 

در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس اين امكان وجود دارد كه يك دستگاه تعميري پس از پذيرش بين تعميركاران و كاربران متعددي رد و بدل شود و اين انتقالات در نرم افزار ثبت شوند. بدين صورت كه هر كاربر كه دستگاه تعميري در دست او باشد مي تواند در نرم افزار دستگاه را ارسال به همكار بزند و بدين صورت ثبت نمايد كه دستگاه را به همكارش تحويل داده است. اما جهت جلوگيري از سوء استفاده كاربران از اين قابليت، كاربر دريافت كننده دستگاه تعميري بايد اين انتقال را تاييد نمايد.

در فاصله زماني بين ثبت ارسال به همكار توسط ارسال كننده و تاييد آن توسط دريافت كننده دستگاه تعميري در حالت بلاتكليفي وجود دارد. اگر اين گزينه فعال باشد نرم افزار فرض را بر اين مي گذارد كه دريافت كننده دستگاه انتقال را تاييد مي كند ولي اگر اين گزينه غير فعال باشد تا زماني كه دريافت كننده انتقال را تاييد نكرده است انتقال به رسميت شناخته نمي شود.

 

فصل دوم: تاييد خودكار انتقالات

 

Title: تایید خودکار انتقالات

 

اگر اين گزينه فعال باشد، در صورتي كه مدير يا كاربر ارشد براي دستگاه تعميري ارسال به همكار ثبت نمايند نيازي به تاييد انتقال توسط دريافت كننده نيست و نرم افزار به طور خودكار انتقال را تاييد مي كند

 

فصل سوم: استفاده از تنظيمات چاپ متفاوت براي هر گزارش

 

Title: استفاده از تنظیمات چاپ متفاوت برای هر گزارش

 

در صورتي كه اين گزينه فعال باشد مي توانيد تنظيمات مجزايي براي چاپ گزارشاتي كه خروجي مشابهي دارند اتخاذ كنيد.

 

فصل چهارم: بررسي كد پذيرش در جستجوي سريع دستگاه

 

Title: بررسی کد پذیرش در جستجو سریع

 

به طور پيش فرض كد پذيرش در جستجوي سريع بررسي نمي شود. در صورتي اين گزينه فعال شود علاوه بر شماره قبض و ديگر اطلاعات مشتري و دستگاه تعميري جستجو در كد پذيرش نيز انجام مي گيرد.

 

فصل پنجم: هشدار دستگاه هاي از تاريخ تخمين گذشته

 

Title: هشدار دستگاه های تعمیری از تاریخ تخمین تحویل گذشته

 

هنگام پذيرش دستگاه تعميري امكان تعيين تاريخ تخميني اتمام تعمير وجود دارد كه به طور پيش فرض سه روز پس از پذيرش است.

اين تاريخ در رسيد پذيرش مشتري چاپ مي شود و مشتري تاريخ حدودي تعمير دستگاهش را مي داند.

در صورتي كه "هشدار دستگاه هاي از تاريخ تخمين گذشته" فعال باشد هر بار كه نرم افزار را اجرا كنيد به طور خودكار ليست دستگاه هايي كه از تاريخ تخميني تحويلشان گذشته و هنوز تعمير نشده اند نمايش داده مي شود و شما مي توانيد علت عدم تعمير در زمان مقرر را بررسي كنيد.

 

فصل ششم: هشدار دستگاه هاي با هزينه بيشتر از تخمين

 

Title: هشدار دستگاه های با هزینه بیشتر از تخمین

 

هنگام پذيرش دستگاه تعميري اين امكان وجود دارد كه هزينه تخميني تعمير دستگاه را مشخص نماييم. به طور پيش فرض هزينه تخميني در رسيد مشتري چاپ مي شود.

در صورتي كه گزينه "هشدار دستگاه هاي با هزينه بيشتر از تخمين" انتخاب شده باشد هر بار كه نرم افزار اجرا شود به طور خودكار دستگاه هايي كه بيشتر از هزينه تخميني مشخص شده در هنگام پذيرش هزينه برداشته اند به مدير نمايش داده مي شود.

 

فصل هفتم: هشدار دستگاه هاي تحويل نشده

 

Title: هشدار دستگاه های تحویل نشده

 

به طور پيش فرض اگر دستگاه تعميري بيش از 30 روز در تعميرگاه بماند و به مشتري تحويل نشود نرم افزار به طور خودكار به مدير هشدار داده و ليست دستگاه هايي كه بيش از 30 روز از تاريخ ورودشان به تعميرگاه مي گذرد را نمايش مي دهد. در صورت تمايل در اين قسمت از تنظيمات مي توانيد تعداد روز را تغيير داده يا كلا اين هشدار را غير فعال نماييد.

 

فصل هشتم: هشدار دستگاه هاي تغيير نكرده

 

Title: هشدار دستگاه های تغییر نکرده

 

به طور پيش فرض اگر 3 روز از تاريخ آخرين ثبت قطعه و اجرت يا ارسال به همكار يك دستگاه گذشته باشد و هنوز عمليات جديدي بر روي دستگاه اعمال نشده باشد نرم افزار به طور خودكار فرض را بر اين مي گذارد كه اين دستگاه فراموش شده است و به مدير هشدار مي دهد.

در صورت تمايل مي توانيد تعداد روز را براي اين هشدار تغيير داده يا اين هشدار را غير فعال نماييد.

 

فصل نهم: هشدار انتقالات معلق (ارسال به همكاري كه توسط دريافت كننده تاييد نشده است)

 

Title: هشدار انتقالات معلق

 

همانطور كه گفته شد پس از ثبت ارسال به همكار براي دستگاه تعميري، كاربر دريافت كننده دستگاه بايد انتقال را تاييد يا رد كند.

در صورتي كه يك روز از ثبت انتقال دستگاه تعميري گذشته باشد و كاربر دريافت كننده دستگاه، انتقال را تاييد يا رد نكرده باشد نرم افزار به طور خودكار به مدير هشدار مي دهد.

در صورت تمايل مي توانيد تعداد روز را براي اين هشدار تغيير داده يا آن را غير فعال نماييد.

 

 

فصل دهم: خريد سريع قطعه در صورت كسري

 

Title: خرید سریع قطعه در صورت کسری

 

در صورتي كه اين گزينه فعال باشد هنگام ثبت قطعه براي دستگاه تعميري در صورتي كه قطعه مورد نظر در انبار موجود نباشد نرم افزار نام فروشنده و قيمت خريد قطعه را پرسيده و فاكتور خريد قطعه را به صورت خودكار ثبت مي كند.

 

فصل يازدهم: فروشنده پيش فرض قطعه

 

Title: فروشنده پیش فرض قطعات

 

در صورتي كه قطعات مصرفي خود را در بيشتر موارد از شخص خاصي خريداري مي كنيد در اين قسمت مي توانيد حساب آن شخص را انتخاب كنيد تا هنگام خريد سريع قطعه نيازي به تعيين فروشنده قطعه نداشته باشيد.

 

فصل دوازدهم: حذف مشتريان جزئي از فروشندگان قطعه

 

Title: حذف مشتریان جزئی از فروشندگان قطعه

 

در صورتي كه اين گزينه فعال باشد هنگام انتخاب فروشنده قطعه مشتريان جزئي نمايش داده نمي شوند

 

فصل سيزدهم: پرداخت نقد هزينه قطعه فروش

 

Title: پرداخت نقدر هزینه قطعه فروش

 

در صورت فعال بودن اين گزينه به طور پيش فرض هنگام ثبت سريع خريد قطعه، پرداخت هزينه قطعه به صورت نقدي به قطعه فروش ثبت مي گردد.

 

 

 

 

 

برچسب ها:

آموزش تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس