آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت دوم

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت دوم

آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت دوم

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزش تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس – بخش دوم

 

پيش نياز ها:

آموزش سطح 1 نرم افزار مديريت تعميرگاه، خدمات و خدمات پس از فروش اسكناس

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تعيين تعميركار دستگاه بلافاصله پس از پذيرش (ارسال دستگاه، پس از پذيرش)

فصل دوم: تعيين تعداد پيش فرض چاپ رسيد و قبض پذيرش (چاپ قبض پس از ثبت)

فصل سوم: نمايش جدول انتخاب حساب

فصل چهارم: هزينه پذيرش معمولا نقدي است

فصل پنجم: پذيرش حضوري بدون هزينه پذيرش

فصل ششم: پذيرش با گارانتي بدون هزينه پذيرش

فصل هفتم: پذيرش با گارانتي هزينه تخميني صفر

فصل هشتم: پرش از وضعيت ظاهري و توضيحات پذيرش

فصل نهم: پرش از بيعانه

فصل دهم: مقادير پيش فرض عيب به اظهار مشتري، لوازم همراه و توضيحات پذيرش

 

 

 

مقدمه

در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس امكانات زيادي براي شخصي سازي نسبت به سليقه كاربر وجود دارد. از جمله اين امكانات مي توان به تنظيمات گسترده نرم افزار اشاره نمود.

شما مي توانيد وارد آيتم 820 منوي اصلي شويد تا پنجره تنظيمات باز شود. سپس از سربرگ "تعميرگاه" تغييرات زيادي در نرم افزار اعمال كنيد:

 

Title: ورود به بخش تنظیمات

 

Title: تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه و خدمات پس از فروش اسکناس

 

ما تلاش مي كنيم توضيحات خوبي در مورد هر يك از تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه و خدمات پس از فروش اسكناس ارائه دهيم

توجه كنيد كه در هر فصل به يكي از عناوين تنظيمات مي پردازيم و در مورد كاربرد و كارايي آن توضيحاتي ارائه مي گردد.

در اين آموزش به بررسي برخي تنظيمات بخش "پذيرش جديد" مي پردازيم:

 

Title: تنظیمات بخش پذیرش دستگاه تعمیری در تعمیرگاه

 

 

فصل اول: تعيين تعميركار دستگاه بلافاصله پس از پذيرش (ارسال دستگاه، پس از پذيرش)

 

Title: تعیین تعمیرگار دستگاه تعمیری پذیرش شده

 

اين امكان در تعميرگاه هاي كوچك كاربردي ندارد و براي تعميرگاه هايي مفيد است كه داراي چندين تعميركار مي باشند.

اگر هنگام پذيرش، تعميركار دستگاه تعميري پذيرش شده مشخص است و تمايل داريد هميشه همان لحظه پذيرش دستگاه را در اختيار تعميركار مورد نظر قرار دهيد اين گزينه را انتخاب نماييد.

در صورتي كه اين گزينه انتخاب شود، پس از پايان عمليات پذيرش، پنجره "ارسال دستگاه تعميري" به صورت خودكار باز مي گردد:

 

Title: نقل و انتقال دستگاه تعمیری درون تعمیرگاه

 

و كاربر پذيرش كننده به راحتي مي تواند دستگاه را به واحد تعميري و تعميركار مورد نظر ارسال كند.

 

فصل دوم: تعيين تعداد پيش فرض چاپ رسيد و قبض پذيرش (چاپ قبض پس از ثبت)

 

Title: چاپ رسید پذیرش تعمیرگاه - Description: تعیین تعداد پیش فرض چاپ قبض پذیرش تعمیرگاه

 

به طور پيش فرض زماني كه پذيرش دستگاه تعميري ثبت نهايي مي شود پنجره چاپ قبض پذيرش باز مي گردد:

 

Title: چاپ رسید پذیرش تعمیرگاه - Description: تعیین تعداد چاپ قبض پذیرش تعمیرگاه

 

در اين پنجره مي توانيد تعداد رسيد پذيرش تعميرگاه كه تمايل داريد چاپ شود را مشخص كنيد. همچنين در صورتي كه تمايل به چاپ رسيد پذيرش تعميرگاه نداريد مي توانيد بر روي "خير" كليك كنيد.

ضمنا به طور پيش فرض، گزينه "يك نسخه" انتخاب شده است پس در صورتي كه پس از باز شدن اين پنجره اينتر (Enter) بزنيد به طور خودكار يك نسخه رسيد پذيرش تعميرگاه چاپ مي گردد. همچنين اگر كليد اسكپ (Escape) كيبورد را بزنيد هيچ قبض پذيرشي چاپ نمي شود.

 

در صورتي كه تمايل نداريد پس از پايان مراحل پذيرش دستگاه تعميري نرم افزار براي چاپ رسيد تعميرگاه از شما سوال كند فقط كافي است گزينه "چاپ قبض پس از ثبت" را غير فعال كنيد.

همچنين در صورتي كه معمولا بيش از يك نسخه رسيد پذيرش تعميرگاه چاپ مي كنيد مي توانيد مقدار "پيش فرض" را تغيير دهيد.

 

فصل سوم: نمايش جدول انتخاب حساب

 

Title: نمایش جدول انتخاب حساب

 

به طور پيش فرض در فرم پذيرش دستگاه تعميري، ليست تمامي مشترياني كه تاكنون دستگاهي براي تعمير نزد ما آورده اند نمايش داده مي شود:

 

Title: لیست مشتریان سابق

 

در صورتي كه گزينه "نمايل جدول انتخاب حساب" را غير فعال كنيد. اين ليست ديگر نمايش داده نمي شود.

 

فصل چهارم: هزينه پذيرش معمولا نقدي است

 

Title: دریافت نقدی هزینه پذیرش دستگاه تعمیری

 

برخي تعميرگاه ها علاوه بر اجرت خدمات و هزينه قطعات، مبلغي را در هنگام پذيرش دستگاه تعميري با عنوان "هزينه پذيرش" دريافت مي كنند كه اين مبلغ حتي در صورت عدم تعمير دستگاه به هر علتي مرجوع نمي گردد.

هزينه پذيرش در هنگام پذيرش دستگاه تعميري قابل تعيين است:

 

Title: بیعانه و هزینه پذیرش

 

به طور پيش فرض هنگام تعيين هزينه پذيرش، در قسمت بيعانه هم همان مبلغ ثبت مي گردد. به اين معني كه مبلغ هزينه پذيرش به صورت نقدي همان لحظه با عنوان بيعانه از مشتري دريافت مي گردد.

در صورتي كه تمايل نداريد "بيعانه" به طور خودكار بر مبناي "هزينه پذيرش" تنظيم شود، گزينه "هزينه پذيرش معمولا نقدي است" را غير فعال كنيد.

 

فصل پنجم: پذيرش حضوري بدون هزينه پذيرش

 

Title: پذیرش حضوری بدون هزینه پذیرش

 

در صورتي كه اين گزينه فعال شود، به طور پيش فرض، دستگاه هاي تعميري كه به صورتي حضوري تعمير مي گردند، هزينه پذيرشي از آنها دريافت نمي گردد.

 

فصل ششم: پذيرش با گارانتي بدون هزينه پذيرش

 

Title: پذیرش با گارانتی بدون هزینه پذیرش

 

در صورتي كه اين گزينه فعال باشد، به طور پيش فرض هنگام پذيرش دستگاه هاي تعميري داراي گارانتي هزينه پذيرش از مشتري دريافت نمي گرددو

 

فصل هفتم: پذيرش با گارانتي هزينه تخميني صفر

 

Title: پذیرش با گارانتی بدون هزینه تخمینی

 

در نرم افزار اسكناس اين امكان وجود دارد كه هنگام پذيرش دستگاه تعميري، هزينه تخميني آن را براي مشتري مشخص كنيد و اين هزينه در رسيد پذيرش چاپ مي گردد:

 

Title: هزینه تخمینی خدمات

 

همچنين امكان اين وجود دارد كه مقدار پيش فرض "هزينه تخميني خدمات" را مشخص كنيد.

در صورتي كه تيك گزينه "پذيرش با گارانتي هزينه تخميني صفر" انتخاب شود زماني كه دستگاه هاي گارانتي دار پذيرش كنيم "هزينه تخميني خدمات" به صورت خودكار صفر مي گردد.

 

فصل هشتم: پرش از وضعيت ظاهري و توضيحات پذيرش

 

Title: پرش از وضعیت ظاهری و توضیحات پذیرش

 

در فرم "پذيرش جديد" جهت سهولت و سرعت بالا در ثبت اطلاعات مشتري و دستگاه تعميري اين امكان فراهم گرديده است كه با زدن كليد اينتر (Enter) به طور خودكار فيلد ضروري بعدي انتخاب شود يعني پرش از فيلد هاي غير ضروري صورت گيرد. به طور پيش فرض فيلد "وضعيت ظاهري و توضيحات پذيرش" فيلد ضروري محسوب مي شود اما در صورتي كه شما بيشتر اوقات از اين فيلد استفاده نمي كنيد گزينه "پرش از وضعيت ظاهري و توضيحات پذيرش" را انتخاب نماييد تا اين فيلد نيز غير ضروري محسوب شده و از آن پرش شود.

 

فصل نهم: پرش از بيعانه

 

Title: پرش از بیعانه

 

در فرم "پذيرش جديد" جهت سهولت و سرعت بالا در ثبت اطلاعات مشتري و دستگاه تعميري اين امكان فراهم گرديده است كه با زدن كليد اينتر (Enter) به طور خودكار فيلد ضروري بعدي انتخاب شود يعني پرش از فيلد هاي غير ضروري صورت گيرد. به طور پيش فرض فيلد "بيعانه" فيلد ضروري محسوب مي شود اما در صورتي كه شما بيشتر اوقات از اين فيلد استفاده نمي كنيد گزينه "پرش از بيعانه" را انتخاب نماييد تا اين فيلد نيز غير ضروري محسوب شده و از آن پرش شود.

 

 

فصل دهم: مقادير پيش فرض عيب به اظهار مشتري، لوازم همراه و توضيحات پذيرش

 

Title: مقادیر پیش فرض - Description: مقادير پيش فرض عيب به اظهار مشتري، لوازم همراه و توضيحات پذيرش

 

هنگام پذيرش دستگاه تعميري سه فيلد مهم وجود دارد كه بهتر است حتما با مقادير صحيح پر شوند:

 

Title: پذیرش جدید - Description: عيب به اظهار مشتري، لوازم همراه و توضيحات پذيرش

 

در صورت تمايل مي توانيد براي اين سه فيلد مقادير پيش فرض تعيين كنيد.

 

 

 

 

 

 

برچسب ها:

آموزش تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس , چاپ