آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت اول

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت اول

آموزش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس – قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزش تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس – بخش اول

 

پيش نياز ها:

آموزش سطح 1 نرم افزار مديريت تعميرگاه، خدمات و خدمات پس از فروش اسكناس

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: شماره قبض رسيد تعميرگاه به صورت خودكار يا دستي تعيين شود؟ (شماره قبض خودكار پر شود)

فصل دوم: ورود اجباري يا اختياري سريال دستگاه تعميري (ورود اجباري سريال زمان پذيرش)

فصل سوم: امكان پذيرش دستگاه هاي ليست سياه

فصل چهارم: ورود تاريخ پايان گارانتي اجباري يا اختياري باشد

فصل پنجم: عدم پذيرش دو دستگاه با يك سريال

فصل ششم: الگوبرداري خودكار اطلاعات دستگاه تعميري از شماره سريال تكراري (الگو برداري خودكار از سريال)

فصل هفتم: الگوبرداري خودكار از اطلاعات دستگاه تعميري از طريق نام مشتري (الگوبرداري خودكار از حساب)

فصل هشتم: تشخيص خودكار مدل دستگاه تعميري از روي شماره سريال وارد شده (تشخيص مدل)

فصل نهم: تغيير خودكار كيبورد به زبان انگليسي براي تايپ سريع مدل دستگاه تعميري (مدل دستگاه تعميري: انگليسي)

فصل دهم: تايپ خودكار مدل دستگاه تعميري با حروف بزرگ (مدل دستگاه تعميري: حروف بزرگ)

فصل يازدهم: دسته بندي دستگاه هاي تعميري بر اساس مارك (شركت سازنده) (افزودن سريع مدل دستگاه تعميري)

فصل دوازدهم: نمايش مارك (شركت سازنده) دستگاه تعميري هنگام انتخاب مدل (نمايش مدل كامل دستگاه تعميري)

 

 

 

مقدمه

در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس امكانات زيادي براي شخصي سازي نسبت به سليقه كاربر وجود دارد. از جمله اين امكانات مي توان به تنظيمات گسترده نرم افزار اشاره نمود.

شما مي توانيد وارد آيتم 820 منوي اصلي شويد تا پنجره تنظيمات باز شود. سپس از سربرگ "تعميرگاه" تغييرات زيادي در نرم افزار اعمال كنيد:

 

Title: ورود به بخش تنظیمات

 

Title: تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه و خدمات پس از فروش اسکناس

 

ما تلاش مي كنيم توضيحات خوبي در مورد هر يك از تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه و خدمات پس از فروش اسكناس ارائه دهيم

توجه كنيد كه در هر فصل به يكي از عناوين تنظيمات مي پردازيم و در مورد كاربرد و كارايي آن توضيحاتي ارائه مي گردد.

در اين آموزش به بررسي برخي تنظيمات بخش "پذيرش جديد" مي پردازيم:

 

Title: تنظیمات بخش پذیرش دستگاه تعمیری در تعمیرگاه

 

 

فصل اول: شماره قبض رسيد تعميرگاه به صورت خودكار يا دستي تعيين شود؟ (شماره قبض خودكار پر شود)

 

Title: شماره قبض رسید تعمیرگاه به صورت خودکار یا دستی تعیین شود

 

به طور پيش فرض هنگام ثبت پذيرش دستگاه تعميري شماره قبض به طور خودكار و به ترتيب تعيين مي گردد. اما در صورتي كه اين گزينه را غير فعال كنيد هنگام پذيرش دستگاه تعميري جديد بايد شماره قبض را به صورتي دستي تعيين نماييد:

 

Title: تعیین دستی شماره قبض رسید تعمیرگاه

 

فصل دوم: ورود اجباري يا اختياري سريال دستگاه تعميري (ورود اجباري سريال زمان پذيرش)

 

Title: ورود اجباری یا اختیاری شماره سریال دستگاه تعمیری

 

به طور پيش فرض براي پذيرش دستگاه تعميري، ورود شماره سريال دستگاه اجباري است. اما در صورت دلخواه مي توانيد با غير فعال كردن اين گزينه، دستگاه هاي تعميري بدون شماره سريال را نيز پذيرش كنيد.

 

فصل سوم: امكان پذيرش دستگاه هاي ليست سياه

 

Title: امکان پذیرش دستگاه های لیست سیاه

 

با غير فعال كردن اين گزينه، ديگر امكان پذيرش دستگاه هايي كه در ليست سياه قرار دارند وجود ندارد.

 

 

فصل چهارم: ورود تاريخ پايان گارانتي اجباري يا اختياري باشد

 

Title: ورود تاریخ پایان گارانتی اختیاری یا اجباری

 

به طور پيش فرض هنگام پذيرش دستگاه تعميري گارانتي دار حتما بايد تاريخ پايان گارانتي دستگاه را نيز وارد نماييم. در صورت دلخواه با برداشتن تيك اين گزينه، ديگر ورود تاريخ پايان گارانتي اجباري نيست.

 

فصل پنجم: عدم پذيرش دو دستگاه با يك سريال

 

Title: عدم پذیرش دو دستگاه تعمیری با یک شماره سریال

 

به طور پيش فرض در يك زمان مي توانيد چندين دستگاه تعميري را به شماره سريال يكسان و تكراري پذيرش كنيد. اما در صورتي كه اين گزينه را فعال كنيد ديگر امكان پذيرش دو دستگاه با يك شماره سريال تكراري وجود ندارد مگر آنكه دستگاه قبلي به مشتري تحويل داده باشد.

 

فصل ششم: الگوبرداري خودكار اطلاعات دستگاه تعميري از شماره سريال تكراري (الگو برداري خودكار از سريال)

 

Title: الگوبرداری خودکار - Description: الگوبرداری خودکار اطلاعات دستگاه تعمیری از شماره سریال تکراری

 

برخي اوقات پيش مي آيد يكي از مشتريان سابق پس از مدتي دوباره دستگاه خود را جهت تعمير به تعميرگاه مي آورد. براي سهولت و سرعت بيشتر در ورود اطلاعات اين امكان فراهم گرديده است كه در پنجره "پذيرش جديد" از امكان "الگوبرداري" استفاده نماييد. با استفاده از امكان "الگوبرداري" ديگر نيازي نيست اطلاعات مشتريان تكراري را دوباره وارد نماييد بلكه از فرم پذيرش به طور خودكار از اطلاعات قبلي پر مي شود.

در صورتي كه گزينه "الگوبرداري خودكار از سريال" انتخاب شود به محض ورود شماره سريال تكراري، پنجره الگوبرداري به طور خودكار باز مي گردد.

 

فصل هفتم: الگوبرداري خودكار از اطلاعات دستگاه تعميري از طريق نام مشتري (الگوبرداري خودكار از حساب)

 

Title: الگوبرداری خودکار - Description: الگوبرداری خودکار اطلاعات دستگاه تعمیری از مشتری تکراری

 

در صورتي كه گزينه "الگوبرداري خودكار از حساب" انتخاب شود به محض انتخاب مشتري تكراري، پنجره الگوبرداري به طور خودكار باز مي گردد.

 

فصل هشتم: تشخيص خودكار مدل دستگاه تعميري از روي شماره سريال وارد شده (تشخيص مدل)

 

Title: تشخیص خودکار مدل گشی - Description: تشخیص خودکار مدل دستگاه تعمیری از روی شماره سریال وارد شده IMEI

 

يكي از امكانات بسيار جذاب نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس، تشخيص خودكار مدل دستگاه تعميري از روي شماره سريال وارد شده است.

در حال حاضر اين امكان فقط براي تعميرگاه هاي تلفن همراه ميسر است اما به زودي پس از بررسي كارشناسي و شناسايي الگوريتم هاي مربوطه اين امكان براي ساير تعميرگاه ها نيز افزوده خواهد شد.

در صورتي كه اين گزينه انتخاب شود نحوه تشخيص مدل گوشي از روي شماره سريال بدين صورت است كه در هنگام پذيرش، پس از وارد نمودن شماره IMEI گوشي نرم افزار به طور خودكار مدل گوشي را پيش بيني نموده و به قسمت مربوط به مدل را پر مي كند:

 

تشخیص اطلاعات گوشی تلفن همراه از شماره سریال

 

توجه كنيد كه براي تشخيص مدل دستگاه تعميري از روي IMEI (سريال موبايل) بايد حتما سريال به صورت كامل (15 رقم) وارد شود.

 

فصل نهم: تغيير خودكار كيبورد به زبان انگليسي براي تايپ سريع مدل دستگاه تعميري (مدل دستگاه تعميري: انگليسي)

 

Title: تغییر خودکار زبان صفحه کلید - Description: تغییر خودکار کیبورد به زبان انگلیسی برای تایپ سریع مدل دستگاه تعمیری

 

يكي از امكانات بسيار كاربري نرم افزار مديريت تعميرگاه و خدمات پس از فروش اسكناس تغيير خودكار زبان كيبورد به زبان انگليسي در مواقع مورد نياز است كه اين كار سرعت كار با نرم افزار و ورود اطلاعات را به ميزان قابل توجهي بالا برده و باعث ايجاد حس رضايتمندي در كاربر نرم افزار مي گردد.

به عنوان مثال:

هنگام اجراي نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس صفه كليد به طور خودكار فارسي مي گردد.

در فرم پذيرش جديد هنگام ورود شماره سريال دستگاه تعميري صفه كليد به طور خوكار انگليسي شده و پس از ورود شماره سريال دوباره فارسي مي شود. زيرا تقريبا همه شماره سريال ها يا عدد هستند يا حروف انگليسي پس براي اينكه كاربر نياز به تغيير زبان نداشته باشد نرم افزار خودكار اين كار را انجام مي دهد

همچنين براي وارد نمودن مدل دستگاه تعميري نيز كيبورد به طور خودكار انگليسي شده و پس از ورود مدل، دوباره صفحه كليد به حالت فارسي بر مي گردد. زيرا در اكثر مشاغل تعميراتي مدل دستگاه هاي تعميري به زبان انگليسي وارد مي شود و براي سهولت و سرعت بالا نرم افزار به طور خودكار زبان صفحه كليد را انگليسي كرده تا كاربر اذيت نشود.

اما به دليل آنكه برخي مشاغل يا برخي كاربران تمايل داشته باشند مدل دستگاه تعميري را به زبان فارسي تايپ نمايند اين امكان در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس فراهم شده است و اين دسته از كاربران مي توانند با مراجعه به بخش تنظيمات و غير فعال كردن گزينه "مدل دستگاه تعميري: انگليسي" از تغيير زبان خودكار صفحه كليد هنگام تايپ مدل جلوگيري كنند.

 

فصل دهم: تايپ خودكار مدل دستگاه تعميري با حروف بزرگ (مدل دستگاه تعميري: حروف بزرگ)

 

تایپ خودکار مدل دستگاه تعمیری با حروف بزرگ

 

به دليل آنكه اكثرا مدل دستگاه ها براي زيبايي بيشتر با حروف بزرگ نوشته مي شوند به طور پيش فرض در فرم پذيرش جديد، هنگام تايپ مدل دستگاه تعميري بدون نياز به گرفت كليد Shift يا روشن كردن Caps Lock صفحه كليد، مدل دستگاه تعميري با حروف بزرگ تايپ مي شوند.

در صورت تمايل مي توانيد با برداشن تيك گزينه "مدل دستگاه تعميري: حروف بزرگ" اين امكان را غير فعال كنيد.

 

فصل يازدهم: دسته بندي دستگاه هاي تعميري بر اساس مارك (شركت سازنده) (افزودن سريع مدل دستگاه تعميري)

 

Title: دسته بندی تعمیرگاه - Description: دسته بندی دستگاه های تعمیری بر اساس مارک و شرکت سازنده

 

در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس براي راحتي كاربران عزيز و تسريع در ثبت اطلاعات، نيازي به تعريف مدل دستكاه هاي تعميري از قبل نيست بلكه در همان لحظه پذيرش فقط كافي است مدل دستگاه را تايپ كرده و اينتر بزنيد تا به ليست مدل ها اضافه شود:

 

Title: انتخاب و افزودن سریع مدل دستگاه تعمیری

 

به طور پيش فرض زماني كه مدل جديدي را تايپ كرده و اينتر مي زنيم، مدل وارد شده بلافاصله به ليست مدل ها افزوده شده و نيازي نيست اطلاعاتي در مورد مدل مربوطه ثبت كرده يا شركت سازنده (مارك دستگاه تعميري) را مشخص نماييم.

اما در صورتي تمايل داريد هنگام ثبت مدل جديد، اطلاعات كاملي در مورد آن وارد نماييد تيك گزينه "افزودن سريع مدل جديد" را برداريد. از اين پس زماني كه مدل جديدي را در قسمت "مدل دستگاه" تايپ كنيد پس از اينتر كردن پنجره زير باز مي شود:

 

Title: افزودن سریع جنس

 

در اين پنجره مي توانيد در قسمت "گروه جنس" مارك دستگاه تعميري يا نام شركت سازنده آن را وارد كنيد. همچنين مي توانيد اطلاعاتي از قبيل قيمت دستگاه و... را مشخص نماييد. در نهايت بر روي "افزودن جنس" كليك كنيد تا دستگاه به ليست مدل ها اضافه شود.

 

فصل دوازدهم: نمايش مارك (شركت سازنده) دستگاه تعميري هنگام انتخاب مدل (نمايش مدل كامل دستگاه تعميري)

 

Title: نمایش مارک و شرکت سازنده - Description: نمایش مارک و شرکت سازنده دستگاه تعمیری هنگام انتخاب مدل

 

در صورتي كه تمايل داريد در فرم "پذيرش جديد" هنگام انتخاب دستگاه تعميري، مدل كامل آن به همراه مارك (شركت سازنده) نمايش داده شود. گزينه مشخص شده در تصوير بالا را فعال نماييد تا مانند تصوير زير هنگام انتخاب مدل، مارك دستگاه نيز نمايش داده شود:

 

Title: نمایش مارک و شرکت سازنده - Description: نمایش مارک و شرکت سازنده دستگاه تعمیری هنگام انتخاب مدل

 

 

 

 

 

 

برچسب ها:

آموزش تنظيمات نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس ,