آموزش مدیریت چک و بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


آموزش مدیریت چک و بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

آموزش مدیریت چک و بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزش مديريت چك و بانك در نرم افزار حسابداري اسكناس

 

پيش نياز ها:

آموزش سطح 1 نرم افزار حسابداري فروشگاهي، شركتي اسكناس

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: آموزش ثبت اسناد واريز و برداشت از بانك

فصل دوم: آموزش مشاهده موجودي و گردش حساب بانك ها

فصل سوم: آموزش ثبت سند دريافت و پرداخت چك

فصل چهارم: آموزش ثبت سند خرج كردن چك هاي مشتري

فصل پنجم: آموزش ثبت سند خواباندن چك به حساب بانك (چك نزد بانك)

فصل ششم: آموزش مشاهده و مديريت چك ها و ثبت وصولي چك

فصل هفتم: آموزش ثبت سند برگشت چك

فصل هشتم: آموزش كنترل دسته چك

 

 

مقدمه

 

 

فصل اول: آموزش ثبت اسناد واريز و برداشت از بانك

قبل از هر چيز اگر هنوز حسابي براي بانك خودتان در نرم افزار ايجاد نكرده ايد وارد آيتم 71 منوي اصلي شويد:

 

Title: معرفی حساب بانک در نرم افزار اسکناس

 

Title: افتتاح حساب برای بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

مانند تصوير بالا وارد گروه "بانك ها" شويد و پس از نوشتن نام و موجودي بانك بر روي "افزودن حساب" كليك كنيد. و تمامي بانك هايي كه در آنها حساب داريد را به همين صورت ثبت كنيد.

 

ثبت سند واريز به بانك يا برداشت از بانك:

هر زمان وجهي را از بانك برداشت مي كنيد يا واريز مي كنيد بايد در نرم افزار حسابداري سند مربوطه را ثبت كنيد.

ثبت سند واريز و برداشت بانك بسيار ساده است كافي است با حساب بانك مانند يكي از مشتريانتان برخورد كنيد. يعني مانند آنچه در فصل هفتم آموزش سطح 1 گفته شد وقتي از بانك وجهي برداشتي مي كنيم بايد در حساب بانك سند پرداخت نقد ثبت كنيم و وقتي وجهي واريز مي كنيم بايد براي حساب بانك سند دريافت نقد ثبت كنيم.

براي درك بهتر فرض كنيد مبلغ 200 هزار تومان به حساب بانك ملي خود واريز كرديم براي ثبت سند مربوطه در صفحه اصلي نرم افزار "-" را بر روي كيبورد مي زنيم تا منوي زير باز گردد:

Title: واریز وجه نقد به بانک

 

سپس كليد "2" را بر روي كيبورد مي زنيم تا پنجره "پرداخت نقد" باز شود:

 

Title: واریز وجه نقد به بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

در اينجا نرم افزار از ما مي خواهد مشخص كنيم كه وجه نقد خود را به چه كسي پرداخت كرديم. از آنجايي كه ما پول را به حساب بانك واريز كرديم در اين قسمت نام بانك را جستجو كرده و انتخاب مي كنيم:

Title: واریز وجه نقد به حساب بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

مانند تصوير بالا پس از انتخاب حساب بانك مبلغ 2 ميليون ريال را وارد كرده و بر روي "ثبت سند" كليك مي كنيم.

تا اينجا متوجه شديم كه ثبت اسناد برداشت و واريز به حساب بانك مانند ثبت سند دريافت و پرداخت از مشتريان است. اكنون مدل هاي ديگري از واريز و برداشت را بررسي مي كنيم.

فرض كنيد وجه واريزي به حساب بانك را ما واريز نكرديم بلكه يكي از مشتريان اين وجه را واريز كرده است. براي ثبت سند واريز وجه به بانك توسط مشتري كافي است گزينه "دريافت توسط حواله به..." را انتخاب كنيم و يا در صفحه اصلي نرم افزار كليد هاي مثبت(+) و 4 را به ترتيب بر روي كيبورد فشار دهيم:

Title: واریز وجه به بانک توسط مشتری در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

Title: حواله وجه نقد به بانک

 

ابتدا بايد حواله دهنده را مشخص كنيم كه همان مشتري مربوطه است:

 

Title: واریز وجه به بانک توسط مشتری در نرم افزار حسابداری

 

سپس بايد نام حواله گيرنده را مشخص كنيم كه طبيعتا بانكي است كه مشتري وجه را درون آن واريز كرده:

 

Title: ثبت سند واریز پول به حساب بانک توسط مشتری

 

سپس مبلغ را وارد كرده و در نهايت بر روي "ثبت سند" كليك مي كنيم.

 

حال فرض كنيد مبلغي را از يك بانك به بانك ديگر خودتان انتقال داديد. براي ثبت در نرم افزار كافي است مانند بالا وارد "دادگي حواله به..." شويد و در قسمت نام حواله دهنده بانك اول و در قسمت نام حواله گيرنده بانكي كه پول به آن واريز شده است را انتخاب كنيد.

 

فصل دوم: آموزش مشاهده موجودي و گردش حساب بانك ها

براي مشاهده موجودي بانك هاي كافي است وارد آيتم 302 منوي اصلي شويد:

 

Title: وورد به گزارش موجودی و صورت حساب بانک

 

Title: گزارش موجودی بانک ها

 

براي مشاهده گردش حساب، بانك مربوطه را انتخاب كرده و سپس اينتر بزنيد:

 

Title: گزارش موجودی و ریز گردش حساب بانک

 

نكته: براي بررسي اختلاف حساب موجودي بانك نرم افزار و موجودي واقعي بانكي مي توانيد پرينت گردش حساب از بانك خود تهيه كرده و با اين گزارش تطابق دهيد. براي راحتي تطابق مي توانيد سطر هاي گزارش را علامت بزنيد يعني با استفاده از كليد هاي تركيبي Ctrl+B و Ctrl+R مي توانيد سطر هاي دلخواه را رنگي كنيد:

 

Title: بررسی اختلافات موجودی بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

 

فصل سوم: آموزش ثبت سند دريافت و پرداخت چك

پرداخت چك به مشتري از دسته چك:

براي ثبت سند پرداخت چك در منوي اصلي نرم افزار مانند تصوير زير گزينه "پرداخت چك از دسته چك" را انتخاب نماييد و يا كليد هاي تركيبي "31-" را بر روي كيبورد تايپ نماييد:

 

Title: پرداخت چک از دسته چک

 

Title: ثبت سند پرداخت چک به مشتری از دسته چک

 

در اين قسمت حساب مشتري يا شخصي كه به ايشان چك پرداخت نموديد را انتخاب نماييد:

Title: ثبت سند پرداخت چک به مشتری از دسته چک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

سپس مانند تصوير به ترتيب شماره چك، تاريخ چك، بانك مربوطه و مبلغ چك را وارد نموده و سند را ثبت كنيد.

 

دريافت چك از مشتري:

براي ثبت سند دريافت چك از مشتري مانند تصوير زير از منوي اصلي آيتم "دريافت چك" را انتخاب كنيد يا كليد هاي تركيبي "3+" را بر روي كيبورد تايپ نماييد:

 

Title: دریافت چک از مشتری

 

Title: ثبت سند دریافت چک از مشتری در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

و مانند تصوير بالا بقيه اطلاعات را پر كنيد

 

نكته: توجه كنيد كه هنگام پرداخت چك به مشتري در قسمت انتخاب بانك، حتما بايد يكي از بانك هايي كه براي انها حساب ايجاد كرديد را انتخاب كنيد ولي هنگام دريافت چك به مشتري فقط كافي است نام بانك مشتري را تايپ كنيد و حتي اگر حسابي براي آن نام ايجاد نكرده باشيم مشكلي نخواهيد داشت.

 

فصل چهارم: آموزش ثبت سند خرج كردن چك هاي مشتري

برخي اوقات به جاي پرداخت چك از دسته چك ممكن است بخواهيم چك هايي كه از مشتريان دريافت كرديم را خرج كنيم. براي اين منظور كافي است مانند تصوير زير از منوي اصلي آيتم "خرج چك هاي دريافتي" را انتخاب كنيد يا كليد هاي تركيبي "32-" را بر روي كيبورد تايپ نماييد:

 

Title: خرج چک های دریافتی

 

Title: آموزش خرج چک های دریافتی موجود در صندوق

 

در اين پنجره ابتدا حسابي كه تمايل داريم چك را به او بدهيم انتخاب مي كنيم:

 

Title: ثبت سند خرج چک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

سپس در قسمت مشخص شده در تصوير قسمتي از مبلغ يا شماره چك را براي جستجو وارد كرده (يا اين قسمت را خالي مي گذاريم) و اينتر مي زنيم. و از بين چك هاي ظاهر شده بر روي مورد دلخواه اينتر زده و سند را ثبت مي كنيم.

 

فصل پنجم: آموزش ثبت سند خواباندن چك به حساب بانك (چك نزد بانك)

برخي اوقات پيش مي آيد چك هاي مشتريانمان را قبل از تاريخ سررسيد به بانك تحويل مي دهيم يا اصطلاحا به حساب بانك مي خوابانيم.

ثبت سند خواباندن چك به حساب بانك مانند ثبت سند خرج چك است. براي اين منظور مراحل فصل 4 را پيموده و هنگام انتخاب حساب، حساب بانك دلخواه خود را انتخاب مي كنيم:

 

Title: آموزش خواباندن چک به حساب بانک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

 

 

فصل ششم: آموزش مشاهده و مديريت چك ها و ثبت وصولي چك

براي مشاهده و مديريت چك هاي دريافتي و پرداختي وارد آيتم 301 منوي اصلي مي شويم:

 

Title: موجودی، گردش و مدیریت چک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

Title: موجودی و مدیریت چک

 

با استفاده از قسمت مشخص شده در تصوير مي توانيد گزارش چك هاي دلخواه را بگيريد به عنوان مثال براي مشاهده تمام چك هاي دريافتي عدد "10" را بر روي كيبورد تايپ كنيد:

 

Title: مشاهده همه چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

Title: بررسی وضعیت چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

همانطور كه در تصوير مشاهده مي كنيد چك هاي دريافتي وضعيت هاي متفاوتي دارند:

موجود در صندوق: چكي كه از مشتري دريافت كرديم و هنوز رويداد ديگري مانند وصول يا خرج براي آن اتفاق نيفتاده است

دريافتي وصول شده: چكي كه از مشتري دريافت كرديم، وصول شده است. توجه كنيد كه پس از وصول چك ها موجودي صندوق به ميزان مبلغ چك افزايش مي يابد

دريافتي خرج شده: چكي كه از مشتري دريافت كرديم و آن را به شخص ديگري داديم يا اصطلاحا چك را خرج كرديم.

ارسال به بانك: چك دريافتي از مشتري كه اصطلاحا به حساب بانك خوابانده شده است.

ارسال به بانك (وصول): چكي كه پس از خوابانده شدن به حساب بانك وصول شده و مبلغ چك به موجودي بانك افزوده شده است.

 

براي ثبت وصولي چك دلخواه، كافي است چك مربوطه را از ليست انتخاب كرده و سپس بر روي دكمه "وصول/پاس چك" كليك كنيد و يا كليد F2 را بزنيد.

همچنين اگر اشتباهي وصولي يك چك را ثبت كرديد مي توانيد با كليد F3 يا كليك بر روي "حذف وصولي/پاس" وصولي چك مربوطه را حذف كرده و چك را به حالت عادي برگردانيد.

 

ضمنا براي مشاهده چك هاي پرداختي خود نيز مي توانيد عدد "20" را بر روي كيبورد تايپ كنيد تا تمام چك هاي پرداختي شما ليست شوند:

 

Title: مشاهده گزارش چک های پرداختی

 

Title: گزارش چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

چك هاي پرداختي نيز به دو دسته پاس شده و پاس نشده تقسيم مي شوند و براي ثبت پاس شدن يك چك نيز مي توانيد از كليد F2 استفاده نماييد.

 

نكته مهم: توجه كنيد كه چك هاي دريافتي و پرداختي تا زماني كه وصول يا پاس نشوند بر روي موجودي صندوق يا بانك شما تاثيري ندارند و تاثير آنها از زماني است كه وصول يا پاس شوند.

 

فصل هفتم: آموزش ثبت سند برگشت چك

در صورتي كه از يك مشتري چك دريافت كرديد و وصول نشد يا به هر دليلي خواستيد چك را به او برگردانيد تا مانده حسابش را طور ديگري تسويه كند كافي است مانند انچه در فصل 4 گفته شد چك را به حساب خود شخص برگردانيد يا به نوعي چك را به خودش خرج كنيد.

 

فصل هشتم: آموزش كنترل دسته چك

براي معرفي و كنترل دسته چك در فرم "موجودي و مديريت چك" گزينه "كنترل دسته چك" را انتخاب كنيد و يا بر روي كيبورد عدد 4 را تايپ كنيد:

 

Title: کنترل دسته چک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

Title: آموزش کنترل دسته چک در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

براي معرفي دسته چك، بانك دلخواه را انتخاب كرده و مانند تصوير شماره اولين چك و شماره آخرين برگه دسته چك را وارد نموده و بر روي "ذخيره تغييرات" كليك كنيد.

اكنون ليست تمامي چك هاي اين دسته چك ظاهر مي گردند و در صورت دلخواه مي توانيد با كليك بر روي "نمايش چك هاي استفاده نشده" ليست برگه چك هايي كه در نرم افزار ثبت نشدند را مشاهده نموده و با دست چك خود تطابق نماييد.

 

 

 

برچسب ها:

مديريت چك و بانك , نرم افزار چك و بانك , ثبت اسناد , نرم افزار مديريت چك هاي بانكي , نرم افزار ثبت چك و امور بانكي , حسابداري چك و بانك , نرم افزار چاپ و مديريت چك و بانك , نرم افزار ثبت چك هاي بانكي , نرم افزار دفتر چك و بانك , نرم افزار كنترل موجودي چك و بانك , نرم افزار كنترل دسته چك , آموزش ثبت سند پرداخت چك , آموزش ثبت سند دريافت چك , آموزش ثبت سند خرج چك مشتري , آموزش ثبت سند خواباندن چك به حساب بانك , آموزش وصول و پاس چك هاي دريافتي و پرداختي , آموزش كنترل برگه هاي دسته چك