آموزش سفارشي سازي گزارشات (تعيين ستون هاي نمايشي گزارش)

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


آموزش سفارشي سازي گزارشات (تعيين ستون هاي نمايشي گزارش)

آموزش سفارشي سازي گزارشات (تعيين ستون هاي نمايشي گزارش)

بسم اللهالرحمن الرحيم

آموزش سفارشي سازي گزارشات (تعيين ستون هاي نمايشي گزارش)

 

در نرم افزار حسابداري اسكناس امكان تعيين ستون هاي نمايشي در تمامي گزارشات وجود دارد.

به عنوان مثالگزارش موجودي و گردش نقدي صندوق را باز كنيد (آيتم 300 منوي اصلي):

Title: ستون های نمایشی گزارش حسابداری

همانطور كه درتصوير بالا مشاهده مي كنيد ليست ستون هايي كه در اين گزارش به كاربر نمايش داده ميشود عبارتند از : شماره سند، تاريخ، توضيحات، ريال ورودي، ريال خروجي و مانده نهايي.

در صورت دلخواهمي توانيم ستون هاي نمايشي گزارش را كم يا زياد كنيم.

براي اين منظوربر روي گزارش راست كليك كرده و گزينه "ويرايش ستون هاي نمايشي" را ازمنوي باز شده انتخاب كنيد.

همچنين مي توانيدبه جاي راست كليك و انتخاب گزينه "ويرايش ستون هاي نمايشي" فقط كليد تركيبي"Ctrl+E" را بر روي كيبورد بزنيد.

Title: ویرایش داینامیک ستون های نمایشی گزارش

 

پس از انتخاب گزينه"ويرايش ستون هاي نمايشي" پنجره زير باز مي شود:

 

Title: انتخاب پویا ستون های گزارش

در اين پنجره ميتوانيد هر ستوني كه مايل هستيد در گزارش موجودي و گردش نقدي صندوق نمايش داده شودرا انتخاب كنيد. براي اين منظور بايد تيك "نمايش" ستون مورد نظر را بزنيد.

در اين مثال تيك"نمايش" ستون "نام" را انتخاب كرديم تا از اين به بعد درگزارش موجودي نقدي صندوق، نام حساب نيز نمايش داده شود.

همچنين مي توانيممانند تصوير زير عرض هر ستون را كم يا زياد كنيم:

Title: تغییر عرض ستون های گزارش

بعد از انجام تغييرات،بر روي "تاييد" كليك مي كنيم تا تغييرات بر روي گزارش اعمال شوند.

Title: ویرایش سریع ستون های نمایشی گزارشات

همانطور كه درتصوير مشخص شده است ستون "نام" به گزارش اضافه شد. اما قسمتي از ستونمانده حساب از كادر گزارش خارج شده است براي رفع اين مشكل بايد عرض ستون ها را تاحد ممكن كم كنيد تا همه در كادر گزارش قرار گيرند.

براي اين منظورهم مي توانيد همانطور كه در بالا گفته شد در پنجره "ويرايش ستون هاي نمايشي"عرض ستون ها را تغيير دهيد. هم مي توانيد با ماوس بر روي لبه ستون مورد نظر كليك كردهو به چپ و راست بكشيد تا عرض ستون تغيير كند:

Title: ویرایش سریع عرض ستون گزارش

در نهايت براي اينكهتنظيمات ستون هاي نمايشي گزارش براي هميشه ذخيره گردند بر روي گزارش راست كليك كردهو گزينه "ذخيره تغييرات ستون ها براي نمايش" را انتخاب كنيد و يا كليدتركيبي "Ctrl+D" را بزنيد:

Title: ذخیره تغییرات ستون های نمایشی گزارش

 

نكته مهم:

برخي گزارشات منويراست كليك متفاوتي با منويي كه در تصوير مشاهده مي كنيد دارند.

به عنوان مثالاگر وارد گزارش فروش (آيتم 323 منوي اصلي) شويد و بر روي گزارش راست كليك كنيدمشاهده خواهيد كرد كه منوي متفاوتي باز خواهد شد:

Title: منوی پیش فرض گزارشات

همانطور كه درتصوير مشخص شده است در اين نوع گزارشات براي دسترسي به منوي مورد نظر، گزينه"منوي پيش فرض همه گزارشات" را انتخاب مي كنيم.

 

 

برچسب ها:

ويرايش ستون هاي گزارشات , گزارشات پويا , ترفند هاي گزارشات , گزارشات دايناميك , امكانات گزارش گيري , شخصي سازي گزارشات , نرم افزار مديريت تعميرگاه , نرم افزار حسابداري , حسابداري فروشگاهي , حسابداري شركتي , مديريت تعميرگاه موبايل , حسابداري توليدي , نرم افزار مديريت تعميرات و تراشكاري