لیست آپدیت های نرم افزار حسابداری، مدیریت تعمیرگاه و ارسال پیامک انبوه اسکناس


نسخه 2.64.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· ارسال خودکار پیامک سررسید قسط

· امکان مشاهده سریع گزارش حساب مشتریان

· بهبود عملکرد ارسال فایل پشتیبان به ایمیل

· امکان چاپ کارت مشخصات مشتری

· گزارش پیامک های دریافتی

· امكانات جزئي ديگر و رفع ايرادات گزارش شده

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.63.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· ارسال فايل پشتيبان (بکاپ) به ايميل کاربر (تعميرگاه و فروشگاه)

· امکان مرجوع سريع يک يا چند قعطه و اجرت (مديريت تعميرگاه)

· امکان مشاهده سريع دستگاه هاي هر واحد (مديريت تعميرگاه)

· امکان افزايش و کاهش خودکار قيمت اجناس به صورت درصدي(حسابداري فروشگاهي)

· امکان چاپ شماره قبض و سريال دستگاه به صورت بارکد (پذيرش تعميرگاه)

· امکان تعريف چند جدول اصلي براي فرم هاي چاپي (فروشگاه و تعميرگاه)

· امکان تعيين تاريخ ثبت قطعه و اجرت (مديريت تعميرگاه)

· تفکيک گزارش قطعه و اجرت گارانتي از غير گارانتي (تعميرگاه)

· امکان الگوبرداري از روي شماره شاسي (پذيرش تعميرگاه خودرو)

· ارسال پيامک خودکار پس از تعريف مشتري جديد (تعميرگاه و فروشگاه)

· بهبود تعريف خودکار اقساط (حسابداري فروشگاهي)

· تفکيک عيب، لوازم همراه و توضيحات پذيرش بر اساس نوع خدمات (تعميرگاه)

· امکانات جزئي ديگر و رفع ايرادات گزارش شده

دانلود آپدیت

نسخه 2.61.02 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· گزارش تلفن گويا: گزارش مشترياني که با تلفن گويا تماس داشته اند

· امکان چاپ نام فروشگاه، واحد پول و گروه جنس در برچسب کالا

· رفع خطاي دسترسي ويندوز هنگام ذخيره فايل پشتيبان

· رفع مشکل عدم ارسال پيامک در پنجره پذيرش و تحويل سريع

· امکان تغيير وضعيت دستگاه تعميري حتي پس از تحويل

· امکان محاسبه درصد پورسانت معرف فقط از اجرت

· امکان ارسال پيامک به تکنسين و تعميرکار

· اضافه شدن امکانات مخصوص اتوسرويس و تعويض روغني

· امکان افزايش تعداد سوالات تشريحي در تعريف سوالات پذيرش

· امکان تعيين تاريخ سرويس بعدي به صورت خودکار و دستي (پرکاربرد در اتوسرويس و تعويض روغن)

· امکان مشاهده مشترياني که موعد سرويس ايشان نزديک است

· ارسال خودکار پيامک هنگام سررسيد سرويس بعدي مشتري (پرکاربرد در اتوسرويس و تعويض روغن)

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.60.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان تکميل خودکار (AutoComplete) براي عيب، لوازم همراه و توضيحات (پذيرش تعميرگاه)

· بهبود سرعت پنجره انتخاب جنس (حسابداري فروشگاهي)

· امکان جستجو سوالات پذيرش در پنجره جستجو سريع (مديريت تعميرگاه)

· طراحي قبض پذيرش شکيل مخصوص تعميرگاه خودرو (مديريت تعميرگاه)

· امکان استفاده از بارکدخوان هاي حرفه اي براي ثبت قيمت و تعداد از طريق بارکدخوان (حسابداري فروشگاهي)

· امکان افزودن ليست اجناس از طريق فايل اکسل

· گزارش محاسبه حقوق و دستمزد کارمند و تعميرکار به صورت درصدي از سود (تعميرگاه و فروشگاه)

· امکانات بيشتر براي طراحي فاکتور خدمات يا فاکتور تحويل دستگاه (نرم افزار تعميرگاه)

· امکان ثبت اعشار در تعداد قطعه و اجرت (مخصوص نرم افزار تعميرگاهي)

· امکان محاسبه سود فروش قطعات و اجرت ها به صورت مجزا (تعميرگاه)

· امکان انتخاب يک يا چند شماره تلفن مشتري در ارسال پيامک خودکار (نرم افزار تعميرگاه)

· کسر تخفيف ها از سود در گزارش سود هر فروش (حسابداري فروشگاهي و نرم افزار تعميرگاه)

· امکان بايگاني کردن وضعيت دستگاه تعميري (نرم افزار مديريت تعميرگاه)

· رفع مشکل عدم ارسال پيامک خودکار در پذيرش گروهي (مديريت تعميرگاه)

· ثبت ساعت ثبت قطعه و اجرت علاوه بر تاريخ (نرم افزار تعميرگاهي)

· ذخيره آخرين بازه تاريخي انتخابي براي جلوگيري از اتلاف زمان (تمامي گزارشات)

· مشاهده فاکتور هاي خريد و فروش به تفکيک فاکتور (نرم افزار حسابداري)

· + تعدادي امکانات درخواستي کوچک و رفع ايرادات گزارش شده

دانلود آپدیت

نسخه 2.57.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· بهبود و راحتي کاربر در انتخاب حساب معرف (پذيرش تعميرگاه)

· امکان عدم دسترسي کاربر به قيمت خريد اجناس (فروشگاه)

· امکان ثبت يک سريال هم براي بيمه هم براي گارانتي (خدمات پس از فروش)

· بهبود و افزايش چشمگير سرعت باز شدن دستگاه هاي تعميري (تعميرگاه)

· بهبود و افزايش چشمگير سرعت باز شدن گزارش موجودي صندوق (تعميرگاه)

· امکان ارسال پيامک هاي خودکار تعميرگاه به همه شماره هاي مشتري (تعميرگاه)

· رفع برخي از مشکلات گزارش شده

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.56.02 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· بهبود در سيستم خطايابي (فروشگاهي و تعميرگاهي)

· حذف محدوديت پذيرش در نسخه پايه (تعميرگاه)

· رفع مشکل ارسال پيامک براي مخاطبيني که حساب ندارند (فروشگاه و تعميرگاه)

· سريع تر شدن پنجره پذيرش جديد (نرم افزار تعميرگاه)

· رفع مشکل ثبت پلاک (تعميرگاه خودرو)

· امکان پذيرش گروهي چند دستگاه از يک نفر (تعميرگاه)

· رفع مشکل خرج چک هاي دريافتي (مخصوص فروشگاه)

· رفع مشکل قطع شدن تلفن گويا (تعميرگاه)

· امکان پرداخت از کارت در پنجره خريد سريع قطعه (تعميرگاه)

· هشدار هنگام استفاده از بارکد تکراري در فاکتور فروش (مخصوص فروشگاه)

· امکان ثبت سريال خودکار هنگام پذيرش براي دستگاه تعميري (نسخه تعميرگاه)

· افزودن امکان مديريت بيمه علاوه بر گارانتي (مخصوص تعميرگاه)

· بهبود برخي امکانات و رفع برخي مشکلات گزارش شده...

دانلود آپدیت

نسخه 2.51.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· مرتب سازي خودکار حساب ها بر اساس تعداد استفاده توسط کاربر

· مرتب سازي خودکار اجناس بر اساس تعداد استفاده توسط کاربر

· بهبود سرعت در ورود به پنجره تنظيمات نرم افزار

· رفع مشکل به هم ريختگي تاريخ در فاکتور تحويل تعميرگاه

· نمايش مانده بازه زماني انتخابي در گزارش حساب علاوه بر مانده کل

· تشخيص خودکار نوع سند ثبت شده براي چاپ

· امکان ذخيره جستجوي تفضيلي دستگاه هاي تعميري به عنوان گزارش (مديريت تعميرگاه)

دانلود آپدیت

نسخه 2.50.03 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· هشدار خودکار کسر موجودي قطعه

· امکان چاپ فاکتور و گزارشات به صورت کلي و بدون اقلام

· امکان قرار دادن کد کالا در فاکتور چاپي

· امکان ثبت توضيحات در ثبت قطعه و اجرت پيشرفته

· امکان عدم نمايش قيمت در ثبت قطعه و اجرت پيشرفته

· نمايش موجودي حقيقي بانک در ثبت سند و فاکتور

· امکان گزارش گيري از تخفيفات

· امکان ثبت و ذخيره الگو و پترن گوشي به جاي کد قفل (مخصوص تعميرگاه موبايل)

دانلود آپدیت

نسخه 2.50.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· بهبود در گزارش دفتر هزينه و درآمد مخصوص ماليات و دارايي

· امکان تعريف پورسانت و درصد براي معرف در تعميرگاه

· امکان محاسبه سود خالص يک دستگاه تعميري

· اضافه شدن بخش ثبت قطعه و اجرت جديد

· سوال قبل از ارسال پيامک خودکار با امکان تغيير متن پيامک خودکار

· امکان قرار دادن ساعت ثبت در فاکتور چاپي

· بهبود در گزارشات خريد و فروش

· بهبود در گزارش بانک

· هشدار خودکار و هوشمند هنگام ثبت قيمت فروش يا خريد غير منطقي

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 1.09.01 نرم افزار ارسال پیامک با مودم و سیم کارت اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان ارسال پيامک چند روز قبل يا بعد از تاريخ مشخص

· امکان استفاده از فيلد هاي تاريخي مخاطبين براي تاريخ ارسال

· امکان ارسال پيامک خودکار چند روز قبل يا بعد از تاريخ تولد و...

· امکان ارسال پيامک خودکار به صورت سالانه، ماهيانه، هفتگي و روزانه

· امکان بارگذاري خودکار اطلاعات مخاطبين از بانک اطلاعاتي نرم افزار هاي ديگر

· رفع مشکل بارگذاري جنسيت از فايل اکسل

· امکان تعيين تاريخ ارسال مجدد براي پيامک ها

· بهبود در سيستم فرايند هوشمند تبليغات (نسخه فوق حرفه اي)

· بهبود در سيستم پاسخ خودکار به پيامک دريافتي (نسخه فوق حرفه اي)

· جلوگيري از اجراي مجدد نرم افزار در صورت باز بودن

· و رفع چند مشکل گزارش شده

دانلود آپدیت

نسخه 2.48.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان قرار دادن تصوير دستگاه تعميري هنگام پذيرش

· امکانات مخصوص صنف تعميرگاه خودرو و موتور سيکلت

· امکان ثبت پلاک خودرو به جاي شماره سريال (مخصوص تعميرگاه هاي ماشين)

· امکان مشاهده اطلاعات کامل حساب مشتري در ليست دستگاه هاي تعميري

· امکان مشاهده شغل مشتري در دفتر تلفن

· امکان اخطار زمان افتتاح حساب با نام تکراري

· رفع مشکل اينتر در پيامک ها

· رفع باگ تعريف سوالات پذيرش

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 1.06.01 نرم افزار ارسال پیامک با مودم و سیم کارت اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان انتقال گروه مخاطبين از يک شاخه به شاخه ديگر

· امکان ذخيره فايل پشتيبان به صورت دستي و خودکار

· رفع مشکل دريافت پيامک در پيام هاي چند تايي

· رفع مشکل سقف ارسال پيامک در روز

· بهبود در ارسال پيامک زمان بندي شده خودکار

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 1.05.01 نرم افزار ارسال پیامک با مودم و سیم کارت اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان ويرايش متن پيامک ارسالي

· امکان افزودن دريافت کننده جديد به پيامک ثبت شده

· امکان حذف پيامک هاي دريافتي

· امکان استفاده از جنسيت مخاطب در پيامک هاي ارسالي

· امکان مشاهده و مديريت پيامک هاي ارسالي و دريافتي يک مخاطب

· هشدار دريافت پيامک

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.46.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· هشدار خودکار سررسيد حقوق و دستمزد ثابت کارمندان

· امکان افزودن قطعات و اجرت خدمات بيش از 7 عدد

· امکان مديريت دستگاه هاي گارانتي دار مخصوص شرکت هاي گارانتي

· امکان تعريف گارانتي و تاريخ پايان گارانتي بر اساس شماره سريال

· امکان ثبت شماره سريال هاي گارانتي براي شرکت هاي خدمات پس از فروش

· امکان عدم نمايش قيمت قطعه و اجرت به کاربر تعميرکار

· انتقال همزمان چند جنس از گروهي به گروه ديگر

· رفع مشکل قيمت در فاکتور خريد سريع

· بهبود در سيستم الگوبرداري خودکار از طريق شماره سريال

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.45.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· بهبود در گزارش آماري اجناس

· بهبود در گزارش آماري مشتريان

· امکان تغيير تنظيمات دستوري ارسال پيامک

· ثبت و نمايش تعداد قبوض چاپ شده هنگام پذيرش

· بهبود در سيستم الگو برداري از شماره سريال

· تشخيص خودکار مدل دستگاه تعميري از روي شماره سريال

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.43.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· افزودن امکان ثبت سريع فاکتور خريد و فروش (0- و 0+)

· امکان افتتاح سريع حساب براي مشتريان از طريق فايل Excel

· امکان چاپ سريع فاکتور هاي قديمي

· رفع برخي مشکلات نسخه قبلي

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.42.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان افزودن حساب يا شماره تلفن از طريق فايل Excel

· امکان تعيين ترتيب قرار گيري نام کاربران در پنجره ورود به نرم افزار

· رفع مشکل چاپ تاريخ فاکتور بلافاصله بعد از ويرايش

· رفع مشکل بالا مانده پنجره اصلي نرم افزار

· رفع برخي مشکلات به نسخه قبلي

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.41.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· بهينه سازي سيستم مديريت کاربران

· امکان ذخيره دسترسي هاي کاربران در مجوز سريع

· امکان تعيين پرينتر چاپ بارکد

· امکان چاپ بارکد در نسخه نقره نيز فعال گرديد

· امکان چاپ بارکد با نرم افزار هاي پرينتر هاي مخصوص

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.38.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان چاپ بارکد با فرمت هاي مختلف

· امکان چاپ بارکد با پرينتر معمولي و پرينتر هاي مخصوص بارکدزن

· امکان تعريف خودکار بارکد براي اجناس

· امکان چاپ بارکد اجناس به تعداد موجودي

· امکان پيگيري مشتري از آخرين وضعيت دستگاه تعميري توسط پيامک

· امکان ثبت شماره تلفن در ليست سياه و عدم پاسخ به پيامک هاي ارسالي از ليست سياه

· بهبود جستجو در آموزش هاي آنلاين

· رفع مشکلات ارسال پيامک در ويندوز هاي 64 بيتي

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.35.02 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· بهبود سيستم چاپ: ساده سازي ساخت گزارش چاپي، رفع مشکل راست به چپ برخي ويندوز ها، تعيين ستون هاي پيش فرض چاپ

· امکان تعريف پرينتر پيش فرض مختلف براي فرم هاي چاپي مختلف

· امکان چاپ چند مدل قبض و فاکتور پس از ثبت

· امکان بايگاني کاربران و کارمندها به جاي حذف آنها

· بهبود در گزارشات و افزودن گزارش جديد سود و زيان

· استفاده از فونت هاي زيباتر در نرم افزار

· رفع برخي باگ هاي گزارش شده...

دانلود آپدیت

نسخه 2.32.02 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکانات بيشتر در ورود بازه هاي تاريخي براي گزارشات

· امکان قرار دادن مشتري در ليست سياه

· بهبود در گزارش پيامک

· بهبود در گزارش دستگاه هاي تعميري

· رفع مشکل جستجوي سريع براي تعداد قبض بالا

· بهينه سازي سيستم پذيرش و بالا بردن سرعت ثبت گارانتي

· رفع مشکل جزئي ارسال تاريخ چک در پيامک

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.29.02 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان جستجوي سريع در دستگاه هاي تعميري تحويل داده شده

· بهبود روش به روز رساني

· امکان محاسبه موجودي ريالي اجناس با الگوريتم FIFO

· تنظيمات سريع صندوق مکانيزه

· تعداد اقلام در گزارشات

· امکان ثبت فاکتور خريد و فروش ساده در نسخه پايه تعميرگاه

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.28.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· امکان چاپ سريع با تنظيمات جاري

· امکان پرداخت نقد هزينه قطعات هنگام خريد سريع قطعه

· بهبود کيفيت محاسبه سود و زيان کل

· بهبود سرعت گزارش موجودي صندوق و گزارشات ريز اسناد

· رفع باگ هاي نسخه 2.27.01

· و...

دانلود آپدیت

نسخه 2.27.01 نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه اسکناس

تغییرات و امکانات جدید این نسخه:

· بهبود در چاپ گزارشات و امکانات بيشتر سفارشي سازي

· امکان سفارشي سازي کامل تر نحوه ارسال پيامک ها

· بهبود در ارسال پيامک و رفع از خطاهاي اپراطور هاي شبکه مخابرات

· ثبت فاکتور خريد و فروش رأسي با ثبت تاريخ تسويه

· امکان گرد کردن مبلغ کل در فاکتور خريد و فروش به صورت سفارشي

· امکان ثبت سند دريافت و پرداخت به صورت سريع تر و ساده تر

· تشخيص هوشمند صحت شماره سريال تلفن همراه (مخصوص تعميرگاه هاي تلفن همراه)

· رفع مشکل خطاي تداخلات ثبتي شبکه

· افزودن سريع سرفصل جنس هنگام ثبت فاکتور خريد يا فروش

· امکان ثبت ساعت در فاکتور علاوه بر تاريخ

· و...

دانلود آپدیت