گزارشات و مدیریت ارسال و دریافت پیامک

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


گزارشات و مدیریت ارسال و دریافت پیامک

گزارشات و مدیریت ارسال و دریافت پیامک

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارشات و مديريت ارسال و دريافت پيامك

 

پيش نياز ها:

آموزش مديريت مخاطبين

آموزش ارسال پيامك انبوه

 

فهرست مطالب

فصل اول: صف ارسال پيامك انبوه

فصل دوم: گزارش و مديريت پيامك هاي ارسالي

فصل سوم: پيامك هاي دريافتي

 

 

فصل اول: صف ارسال پيامك انبوه

پيامك هاي انبوهي كه با نرم افزار ارسال پيامك اسكناس از طريق مودم جي اس ام (GSM Modem) و سيم كارت براي ارسال ثبت مي شود بايد به صورت يكي يكي ارسال شوند. زيرا امكان ارسال همزمان چندين پيامك از طريق مودم وجود ندارد.

در نرم افزار ارسال پيامك انبوه اسكناس زماني كه كاربر تعداد زيادي پيامك جهت ارسال ثبت كند اين پيامك ها در صف ارسال قرار مي گيرند و توسط بخش ديگري از نرم افزار به نام موتور ارسال يكي يكي ارسال مي گردند.

وظيفه موتور ارسال اين است كه به ترتيب از اول صف ارسال، پيامك ها را برداشته و ارسال نمايد.

مزيت هاي صف ارسال پيامك انبوه:

1. هيچ پيامكي دو بار ارسال نمي گردد.

2. هر پيامكي كه هنگام ارسال خطا دهد بعدا مجددا ارسال مي گردد.

3. اگر وسط ارسال به هر دليلي نرم افزار اسكناس متوقف شود، زماني كه دوباره نرم افزار را اجرا مي كنيد روند ارسال از همان نقطه اي كه قطع شده دوباره ادامه مي يابد.

4. شما مي توانيد قبل از اينكه تمامي پيامك هاي صف ارسال، ارسال شوند دوباره پيامك جديد به انتهاي صف اضافه كنيد.

 

براي مشاهده پيامك هاي موجود در صف ارسال روي آيكن صف ارسال كليك كنيد:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: صف ارسال

 

تا پنجره گزارش صف ارسال پيامك باز گردد:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: صف ارسال

 

هر پيامك ارسالي كه در اين گزارش وجود داشته باشد يعني هنوز ارسال نشده است.

اگر شما يك پيامك را براي 500 شماره ارسال زديد باشيد، 500 رديف به گزارش صف ارسال اضافه مي گردد و هر پيامكي كه ارسال مي گردد يك رديف از اين صف كم مي شود.

دقت كنيد كه هر پيامك ارسالي كه در اين گزارش وجود داشته باشد هنوز ارسال نشده است.

حذف ارسال ها: پيامك هاي موجود در صف ارسال را چون هنوز ارسال نشده اند مي تواند از طريق دكمه شماره 1 موجود در تصوير حذف نماييد.

به روز رساني صف: براي به روز رساني گزارش صف ارسال مي توانيد از دكمه شماره 2 استفاده كنيد.

 

فصل دوم: گزارش و مديريت پيامك هاي ارسالي

براي مشاهده و مديريت تمامي پيامك هاي ثبت شده جهت ارسال هم آنهايي كه ارسال شده اند و هم آنه دسته كه هنوز ارسال نشده اند مي توانيد بر روي آيكن مديريت پيامك هاي ارسالي كليك كنيد:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: مدیریت پیامک

 

پس از كليك بر روي اين آيكن پنجره انتخاب بازه تاريخي باز مي گردد:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: انتخاب بازه تاریخی

 

در اين پنجره مي توانيد يك بازه تاريخي انتخاب نماييد تا پيامك هاي همان بازه تاريخي نشان داده شود.

پس از انتخاب بازه تاريخي دلخواه پنجره مديريت پيامك ها باز مي شود:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: مدیریت پیامک های ارسالی

 

در اين پنجره تمامي پيامك هاي ثبت شده توسط شما ليست مي شوند و قابل بررسي و مديريت هستند.

در جدول بالا ليست پيامك ها ارسالي قرار دارد و هر پيامك را كه انتخاب كنيد در جدول پايين ليست دريافت كنندگان آن پيامك نمايان مي شود.

ستون هاي جدول پيامك هاي ارسالي:

شناسه پيامك: هر پيامكي ثبتي توسط شما يك شناسه منحصر به فرد دارد.

متن پيامك: متن پيامك ارسالي كه شما تعريف كرديد.

يوني كد: پيامك هايي كه در آنها از يك يا چند حرف فارسي استفاده شده باشد يوني كد محسوب مي گردند. تفاوت پيامك هاي يوني كد با پيامك هاي معمولي در اين است كه هر پيامك معمولي مي تواند حداكثر 160 كاراكتر (حرف) باشد ولي پيامك هاي يوني كد حداكثر 70 كاراكتر (حرف) مي تواند داشته باشد.

وضعيت پيامك: يك پيامك تنها زماني وضعيت ارسال شده دارد كه به تمامي دريافت كنندگان ارسال شده باشد. يعني اگر ارسال يك پيامك را براي 500 نفر ثبت كرده باشيد هر گاه براي هر 500 نفر ارسال شود، وضعيت پيامك ارسال شده مي شود.

نوع پيامك:

          معمولي: پيامك هايي كه خود شما به صورت معمولي ارسالشان را ثبت كرديد

          پاسخ خودكار: پيامك هايي كه طبق تنظيمات شما خود نرم افزار در پاسخ به پيامك دريافتي از طرف مخاطب براي ارسال ثبت كرده است.

          خبرنامه: پيامك هايي كه براي يك خبرنامه ارسال شده اند

          فرايند ارسال: پيامك هايي كه توسط سيستم هوشمند فرايند ارسال ثبت شده اند.

تاريخ ثبت: تاريخي كه پيامك را جهت ارسال ثبت كرده ايد.

 

زير جدول پيامك هاي ارسالي چهار دكمه وجود دارد كه به ترتيب شرح مي دهيم:

دكمه شماره 1: ثبت پيامك جديد جهت ارسال

دكمه شماره 2: ويرايش پيامك

با استفاده از دكمه ويرايش پيامك مي توانيد متن پيامك انتخاب شده را ويرايش نماييد، دريافت كننده جديدي براي پيامك انتخاب شده اضافه نماييد، اولويت ارسال پيامك را ويرايش نماييد و...

دكمه شماره 4: حذف پيامك انتخاب شده

با استفاده از اين دكمه مي توانيد پيامك انتخاب شده را به طور كامل حذف نماييد. توجه نماييد كه در صورت حذف پيامك، براي دريافت كنندگان اين پيامك كه هنوز پيامك برايشان ارسال نگرديده است پيامكي ديگر ارسال نخواهد شد.

 

ستون هاي جدول دريافت كنندگان:

شناسه ارسال: هر دريافت كننده از هر پيامك يك شناسه منحصر به فرد دارد.

شناسه مخاطب: در صورتي كه دريافت كننده مورد نظر مخاطبي از ليست مخاطبين نرم افزار ارسال پيامك اسكناس باشد شناسه آن مخاطب در اين قسمت نمايش داده مي گردد.

شماره: شماره اي كه پيامك به آن ارسال شده و يا قرار است ارسال گردد.

نام مخاطب: در صورتي كه دريافت كننده مورد نظر مخاطبي از ليست مخاطبين نرم افزار ارسال پيامك اسكناس باشد نام آن مخاطب در اين قسمت نمايش داده مي گردد.

وضعيت ارسال: مشخص مي كند كه آيا اين پيامك براي اين دريافت كننده ارسال شده است يا خير.

تاريخ ثبت: تاريخي كه اين دريافت كننده به اين پيامك اضافه گرديده است.

تاريخ ارسال: در صورتي كه پيامك براي اين دريافت كننده ارسال شده باشد در اين قسمت تاريخي كه موتور ارسال، پيامك را به اين دريافت كننده ارسال نموده قرار مي گيرد.

 

فصل سوم: پيامك هاي دريافتي

نرم افزار ارسال پيامك انبوه اسكناس علاوه بر امكان ارسال پيامك امكان دريافت پيامك را نيز دارا است.

در صورتي كه موتور ارسال و دريافت روشن باشد علاوه بر اينكه پيامك هاي موجود در صف ارسال به ترتيب اولويت ارسال مي گردند، پيامك هايي كه اشخاص براي شما ارسال مي كنند هم از روي سيم كارت موجود در مودم بارگذاري شده و ذخيره مي گردند.

براي مشاهده ليست پيامك هاي دريافتي كافي است آيكن گزارش پيامك هاي دريافتي را انتخاب نماييد:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: گزارش پیامک های دریافتی

 

پس از كليك بر روي اين آيكن پنجره انتخاب بازه تاريخي باز مي گردد:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: انتخاب بازه تاریخی

 

در اين پنجره مي توانيد يك بازه تاريخي انتخاب نماييد تا پيامك هاي همان بازه تاريخي نشان داده شود.

پس از انتخاب بازه تاريخي دلخواه پنجره "گزارش پيامك هاي دريافتي" باز مي شود:

 

Title: نرم افزار ارسال پیامک انبوه ما مودم و سیم کارت - Description: گزارش پیامک های دریافتی

 

در اين گزارش پيامك هايي كه ديگران براي شما ارسال كرده اند ليست مي شود.

با استفاده از دكمه شماره 1 مي توانيد پيامك مربوطه را حذف كنيد و با استفاده از دكمه شماره 2 مي توانيد شماره ارسال كننده را به ليست سياه اضافه كنيد تا از اين پس ديگر پيامك هاي اين شماره براي شما نشان داده نشود.

توجه كنيد كه اگر شماره اي را به ليست سياه اضافه كنيد ديگر پاسخ خودكار هايي كه تعريف كرده اين هم براي آن شماره ارسال نمي گردد.

 

برچسب ها:

گزارش ارسال , گزارش دريافت , ويرايش پيامك