آموزش ثبت سريع فاكتور خريد قطعه در صورت كسري در انبار

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


آموزش ثبت سريع فاكتور خريد قطعه در صورت كسري در انبار

آموزش ثبت سريع فاكتور خريد قطعه در صورت كسري در انبار

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزش ثبت سريع فاكتور خريد قطعه در صورت كسري در انبار

 

پيش نياز ها:

آموزش سطح 1 نرم افزار حسابداري فروشگاهي، شركتي اسكناس

آموزش سطح 1 نرم افزار مديريت تعميرگاه، خدمات و خدمات پس از فروش اسكناس

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تنظيمات خريد سريع قطعه در نرم افزار مديريت تعميرات اسكناس

فصل دوم: نحوه ثبت سريع فاكتور خريد هنگام ثبت قطعه بر روي دستگاه تعميري

 

 

 

مقدمه

اين آموزش مخصوص اشخاصي است كه موجودي انبار قطعات برايشان مهم است و هميشه علاوه بر ثبت قطعه و اجرت بر روي دستگاه تعميري فاكتور خريد قطعات خود را نيز ثبت مي كنند.

كساني كه فاكتور خريد قطعات خود را ثبت نمي كنند و فقط از قسمت هاي مربوط به تعميرات نرم افزار اسكناس استفاده مي كنند نيازي به مطالعه اين آموزش ندارند

در صورتي كه تمايل داشته باشيد آمار و گزارش دقيق موجودي انبار قطعات خود را داشته باشيد بايد فاكتور خريد قطعات خود را را ثبت كرده سپس هنگام نياز قطعات مورد نظر را بر روي دستگاه هاي تعميري دلخواه استفاده كرده و ثبت كنيد. همانطور كه مي دانيد وقتي فاكتور خريد براي يك جنس مانند قطعه ثبت شود موجودي آن افزايش مي يابد و وقتي فاكتور فروش براي آن ثبت كنيم يا آن را براي تعمير دستگاه تعميري استفاده كنيم از موجودي قطعه مورد نظر كسر مي گردد.

نحوه ثبت فاكتور فروش يا خريد در آموزش سطح 1 نرم افزار حسابداري گفته شده است. همچنين در آموزش سطح 1 نرم افزار تعميرات نحوه ثبت قطعات مصرفي و اجرت خدمات بر روي دستگاه تعميري بيان شده است.

در اين آموزش مطلب مهم جديدي بيان نشده است بلكه اين آموزش باعث بالا رفتن سرعت ما در ثبت فاكتور خريد قطعه مي شود.

فرض كنيد يك قطعه را در انبار نداريد و هنگام تعمير يك دستگاه تعميري آن قطعه را خريده و بر روي دستگاه ثبت مي كنيد. اكنون در روش معمولي ابتدا بايد فاكتور خريد قطعه را ثبت كرده سپس در قسمت "ثبت قطعه و اجرت" قطعه مورد نظر را بر روي دستگاه تعميري ثبت كنيد.

شما در اين آموزش ياد مي گيريد چگونه به راحتي هنگام ثبت قطعه براي دستگاه تعميري خيلي سريع فاكتور خريد قطعه يا قطعات مورد نظر را نيز ثبت كنيد.

 

 

فصل اول: تنظيمات خريد سريع قطعه در نرم افزار مديريت تعميرات اسكناس

وارد آيتم 820 منوي اصلي شويد:

 

Title: وورد به بخش تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرات و نگهداری اسکناس

 

سپس مانند تصوير زير سربرگ "تعميرگاه" را انتخاب نماييد:

 

Title: تنظیمات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اسکناس

 

Title: تنظیمات ثبت سریع فاکتور خرید قطعه

 

همانطور كه مي بينيد گزينه "خريد سريع قطعه در صورت كسري" به طور پيش فرض غير فعال است براي فعالسازي ثبت سريع فاكتور خريد قطعه، اين گزينه را بر روي "اختياري" يا "اجباري" قرار دهيد.

اگر "خريد سريع قطعه" فعال باشد هر بار كه قطعه اي بر روي دستگاه تعميري ثبت نماييد در صورتي كه آن قطعه در انبار موجود نباشد نرم افزار متوجه مي شود كه فاكتور خريد قطعه را ثبت نكرديد و پنجره اي باز مي گردد كه در آن مي توانيد قيمت خريد و فروشنده قطعه را مشخص نماييد تا نرم افزار به صورت خودكار فاكتور خريد قطعه را ثبت نمايد.

توجه كنيد كه اگر گزينه "خريد سريع قطعه در صورت كسري" در حالت "اختياري" تنظيم شود وقتي قطعه اي بر روي يك دستگاه ثبت نماييد و آن قطعه در انبار موجود نباشد پنجره خريد سريع قطعه باز مي گردد ولي شما مي توانيد آن را لغو كنيد و خريد قطعه را بعدا دستي ثبت كنيد. اما اگر اين گزينه را در حالت "اجباري" تنظيم نماييد. هنگام ثبت قطعه اي كه موجودي ندارد بر روي دستگاه تعميري بايد حتما همانجا فروشنده قطعه را نيز مشخص نماييد.

 

معمولا كساني كه در كار تعميرات هستند بيشتر قطعات خود را از يك جا خريد مي كنند. اگر شما نيز جزء دسته افرادي هستيد كه قطعات مورد استفاده خود را بيشتر اوقات از يك فروشگاه مي خريد بهتر است حساب اين فروشگاه را در قسمت "فروشنده پيش فرض" انتخاب نماييد تا هنگام ثبت سريع فاكتور خريد قطعه سرعتتان بيشتر شود.

 

فصل دوم: نحوه ثبت سريع فاكتور خريد هنگام ثبت قطعه بر روي دستگاه تعميري

نحوه ثبت قطعه و اجرت بر روي دستگاه تعميري در آموزش سطح 1 نرم افزار تعميرات اسكناس به طور كامل بيان شده است و نيازي به توضيح مجدد نيست.

بعد از فعال سازي "خريد سريع قطعه در صورت كسري" در قسمت تنظيمات نرم افزار، هرگاه اقدام به ثبت قطعه اي بر روي دستگاه تعميري بنماييد در صورتي كه قطعه مورد نظر در موجودي انبار نرم افزار موجود نباشد پنجره "خريد سريع قطعه" باز مي گردد:

 

Title: قبت قطعات مصرفی و اجرت خدمات بر روی دستگاه تعمیری

 

Title: ثبت سریع فاکتور خرید قطعه

 

در اين پنجره بايد فروشنده قطعه (حساب كسي كه از او قطعه را خريداري كرده ايد) را مشخص نموده سپس در صورت دلخواه قيمت خريد را تغيير دهيد و بر روي "خريد قطعه" كليك نماييد.

با اين كار به راحتي فاكتور خريد قطعه به صورت خودكار ثبت مي گردد و ديگر نيازي نيست قبل از ثبت قطعه بر روي دستگاه تعميري ابتدا فاكتور خريد آن را به صورت دستي ثبت نماييد بلكه نرم افزار مديريت تعميرات اسكناس اين كار را به صورت خودكار انجام مي دهد.

در صورت تمايل مي توانيد در اين پنجره تاريخ خريد قطعه را نيز تغيير دهيد يا اگر چند انبار داريد انبار دلخواه را نيز انتخاب كنيد.

حتي اگر هزيه قطعه را به صورت نقد به قطعه فروش پرداخت كرده ايد مي توانيد با انتخاب گزينه "پرداخت نقد هزينه به قطعه فروش" پرداخت نقد خود را نيز ثبت كنيد.

 

 

برچسب ها:

ترفند هاي تعميرگاه , ثبت سريع فاكتور