حقوق و دستمزد ثابت یا درصدی تعميركاران و كاركنان

مشاهده امکانات و توضیحات نرم افزار اسکناس


حقوق و دستمزد ثابت یا درصدی تعميركاران و كاركنان

حقوق و دستمزد ثابت یا درصدی تعميركاران و كاركنان

بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق و دستمزد ثابت یا درصدی تعميركاران و كاركنان

 

پيش نياز ها:

آموزش سطح 1 نرم افزار مديريت تعميرگاه، خدمات و خدمات پس از فروش اسكناس

 

فهرست مطالب

فصل اول: انواع حقوق و دستمزد در تعميرگاه

فصل دوم: تعريف تعميركاران و ديگر كاركنان در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس

فصل سوم: نحوه ثبت حقوق و دستمزد تعميركاران درصدي

فصل چهارم: گزارش درصد تعميركاران

فصل پنجم: تعريف حقوق ثابت براي تعميركاران يا ديگر كارمندان

 

 

 

 

فصل اول: انواع حقوق و دستمزد در تعميرگاه

در اغلب تعميرگاه ها و مراكز خدمات پس از فروش دستمزد تعميركاران به صورت درصدي است به اين صورت كه درصدي از  اجرت دريافتي از مشتري به تعميركار تعلق مي گيرد.

در اين روش حقوق و دستمزد ابتدا يك ميزان درصد براي تعميركار تعريف مي گردد. سپس در طول ماه (يا هر بازه زماني ديگر) هر چقدر تعميركار براي مشتريان خدمات تعميري انجام دهد و بابت خدمات انجام شده اجرت دريافت شود در نرم افزار ثبت مي گردد. و در پايان ماه دستمزد تعميركار بر اساس درصد تعريف شده نسبت به تعميراتي كه انجام داده است مشخص مي گردد.

نكته حائز اهميت در اين روش هزينه قطعات مي باشد كه نبايد در حقوق و دستمزد تعميركار محاسبه گردد. يعني محاسبه حقوق تعميركار فقط بر اساس درصد از اجرت انجام خدمات است و هر هزينه اي بابت قطعه يا قطعات مصرفي حين تعمير از مشتري دريافت گردد در دستمزد تعميركار مربوطه تاثير نمي گذارد.

البته در برخي از تعميرگاه ها ممكن است تعميركار از فروش قطعات مصرفي هم درصد داشته باشد ولي مقدار اين درصد با درصدي كه از اجرت تعمير نصيبش مي شود مسلما متفاوت است.

همچنين ممكن است در يك تعميرگاه درصد تعميركاران با هم متفاوت باشد يا حتي ممكن است درصد يك تعمير بابت انجام خدمات مختلف متفاوت باشد.

به ندرت در برخي تعميرگاه ها نيز دستمزد تعميركاران به صورت حقوق ثابت است و ماهيانه يا هفتگي دستمزد آنها پرداخت مي گردد.

حقوق ثابت معمولا به صورت ماهيانه يا هفتگي پرداخت مي شود اما يك تعميرگاه ممكن است به تعميركارانش هر روز دستمزد پرداخت كند.

هرچند حقوق ثابت براي تعميركاران كمتر استفاده مي گردد ولي در اكثر از تعميرگاه ها، دستمزد كاركنان غير تعميركار مانند مسئول پذيرش، منشي، نظافت چي و... به صورت حقوق ثابت پرداخت مي گردد.

حتي ممكن است در يك تعميرگاه دستمزد تعميركاران تلفيقي از حقوق ثابت و درصدي از خدمات باشد به اين گونه كه تعميركار ماهيانه يك حقوق ثابت دريافت مي كند و نسبت به تعميراتي كه انجام مي دهد نيز درصدي از اجرت خدمات دريافت مي كند.

يكي ديگر از نكات مهم در دستمزد تعميركاران مساله تحويل دستگاه به مشتري است يعني در اكثر تعميرگاه ها تا زماني كه دستگاه تعميري به مشتري تحويل نشود و هزينه تعمير دريافت نگردد اجرت تعمير آن دستگاه را در حقوق تعميركار تاثير نمي دهند.

خوشحاليم كه در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس تمام اين حالات را پيش بيني كرديم و صاحبان تعميرگاه هاي متوسط و بزرگ به راحتي مي توانند طبق قوانين و شرايط دلخواه خودشان گزارش حقوق و دستمزد تعميركاران درصدي يا كارمندان حقوق ثابت را در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس مشاهده نمايند.

 

 

فصل دوم: تعريف تعميركاران و ديگر كاركنان در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس

قبل از هر چيز بايد تعميركاران و ساير كاركنان خود را به نرم افزار معرفي كنيم.

قبل از آموزش نحوه معرفي تعميركاران و ساير كاركنان به نرم افزار بايد تصميم بگيريد كه به چه روشي مي خواهيد با نرم افزار كار كنيد.

زيرا در تعميرگاه ها به دو روش مي توان از نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس استفاده كرد.

روش اول:

در اين روش تمامي كاركنان با نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس سر و كار دارند و هر كس وظايف انجام شده خود را در نرم افزار ثبت مي كند.

اين روش وقتي كاربرد دارد كه شما قصد داريد براي هر كارمند خود يك نام كاربري در نرم افزار تعريف كنيد تا هر يك از كاركنان شما بتواند با نام كاربري خود وارد سيستم شده و كار هاي مربوط به خودش را انجام دهد.

اين روش در تعميرگاه هاي متوسط و بزرگ خيلي كاربرد دارد. در اين روش هر كارمند، يك نام كاربري و رمز عبور مخصوص به خود دارد و با آن وارد نرم افزار مي شود و تمام كارهاي خود را انجام مي دهد.

اين به آن معني است كه ديگر نيازي نيست صاحب تعميرگاه يا يك شخص ثالث تحت عنوان حسابدار اطلاعات ورود و خروج دستگاه هاي تعميري را در نرم افزار وارد كند. بلكه هر يك از كاركنان وظايف انجام شده خودشان را خود در سيستم ثبت مي كنند (البته در حد مجوز هايي كه مديريت براي ايشان تعريف كرده است) و صاحب تعميرگاه فقط مديريت امور را به دست مي گيرد.

در اين روش مسئول پذيرش وارد نرم افزار مي شود و دستگاه هاي تعميري مشتريان را كه پذيرش مي شوند در نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس ثبت مي كند.

مسئول تقسيم دستگاه هاي تعميري بين تعميركاران (كه مي تواند همان مسئول پذيرش يا مديريت يا هر كس ديگري باشد) دستگاه پذيرش شده را به واحد تعميري مربوطه و تعميركار مورد نظر منتقل كرده و اين كار را در نرم افزار ثبت مي كند (با نام كاربري و رمز عبور خود).

هر زمان تعميركاري با نام كاربري و رمز عبور خود وارد سيستم شود مي تواند دستگاه هاي روي ميز خود را در نرم افزار مشاهده كند و كارهايي كه بر روي دستگاه ها انجام داده است را در سيستم ثبت كرده و قطعات و اجرت هاي مربوطه را در نرم افزار وارد نمايد. و پس از پايان تعمير، وضعيت نهايي دستگاه را مشخص كند و دستگاه تعميري را به واحد تحويل (كه مي تواند با واحد پذيرش يكي باشد) و مسئول تحويل به مشتري (كه مي تواند همان مسئول پذيرش باشد) انتقال دهد.

در نهايت مسئول تحويل دستگاه را به مشتري تحويل داده، هزينه تعمير را دريافت كرده و در نرم افزار ثبت مي كند.

 

روش دوم:

هر چند روش اول روش بسيار دقيق، صحيح و كاربردي است اما در تعميرگاه هاي كوچك كمتر كاربرد دارد.

در تعميرگاه هاي كوچك معمولا فقط يك نفر با نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس سر و كار دارد و اطلاعات را در نرم افزار ثبت مي كند.

حتي در برخي تعميرگاه ها به دليل كم بودن ترافيك كاري امكاناتي از قبيل ثبت انتقال دستگاه هاي تعميري به واحد هاي مربوطه و ثبت اينكه هر دستگاه تعميري دست كدام تعميركار است نه تنها مفيد نيست بلكه فقط باعث اذيت شدن كاربر نرم افزار است.

لذا در اين تعميرگاه ها فقط يك نفر وظيفه كار با نرم افزار را بر عهده دارد و اطلاعات لازم را در نرم افزار وارد مي نمايد.

 

حتي اگر تمايل داريد به روش دوم تعميرگاه خود را مديريت كنيد باز هم بهتر است براي تمام كساني كه در تعميرگاه شما مشغول به كار هستند نام كاربري ايجاد كنيد.

براي اين منظور وارد آيتم 820 منوي اصلي شويد:

Title: ورود به تظیمات نرم افزار

سپس مانند تصوير زير وارد سربرگ كاربري شويد:

Title: نرم افزار حسابداری چند کاربره

براي ساخت يك نام كاربري جديد بر روي "افزودن كاربر" كليك كنيد تا پنجره زير باز شود:

Title: تعریف کاربر نرم افزار حسابداری اسکناس

نام كاربر را وارد كرده و بر روي ثبت كليك كنيد تا پيام زير ظاهر گردد:

Title: حساب کارمندی برای کاربر نرم افزار حسابداری

در اين پيام بر روي "بله" كليك كنيد تا براي كاربري كه در حال افزودن آن به سيستم هستيد حساب مالي هم در نرم افزار اضافه شود. سپس پنجره زير باز خواهد شد:

Title: درصد اجرت از تعمیر دستگاه تعمیری

در صورتي كه اين كاربر يك تعميركار است براي محاسبه حقوق و دستمزد درصد اجرت وي را در اين پنجره وارد كرده و بر روي ثبت كليك كنيد.

اما اگر اين كاربر تعميركار نيست يا به هر دليلي نمي خواهيد براي وي درصد اجرت تعريف كنيد مقدار صفر وارد كرده و بر روي ثبت كليك كنيد.

دقت كنيد كه در هر صورت حتما بر روي "ثبت" كليك كنيد. سپس پيام زير ظاهر مي گردد:

Title: تعریف صندوق کاربر نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

در صورتي كه كاربري كه در حال معرفي آن به نرم افزار هستيد مسئول پذيرش يا واحد تحويل است يا به هر دليلي با مشتريان سر و كار دارد و ممكن است مستقيما از مشتريان وجه نقد دريافت كند بر روي "بله" كليك كنيد تا در نرم افزار براي وي صندوق تعريف گردد و شما بتوانيد گزارش مبالغ دريافتي توسط اين كاربر را بررسي كنيد.

در نهايت كاربر مورد نظر به ليست كاربران افزوده خواهد شد:

Title: لیست کاربران نرم افزار حسابداری و مجوز های سطح دسترسی

وقتي كاربري به سيستم افزوده مي گردد در ابتدا هيچگونه دسترسي و مجوزي ندارد و همانطور كه در تصوير مشاهده مي كنيد هيچ كدام از مجوز هاي براي كاربر مورد نظر تيك نخورده اند.

در نرم افزار مديريت تعميرگاه و خدمات پس از فروش اسكناس تعداد بسيار زيادي مجوز تعريف شده است كه شما مي توانيد به صورت دستي هر كدام از اين مجوز ها را كه لازم داشتيد براي كاربر مورد نظر خود انتخاب كنيد و در نهايت براي ذخيره بر روي "ويرايش كاربر" كليك كنيد.

اما جهت سهولت بيشتر مي توانيد از مجوز سريع موجود در نرم افزار استفاده كنيد:

Title: تعریف مجوز سریع برای کاربران

به عنوان مثال اگر كاربر مورد نظر تعميركار است از اين ليست گزينه "تعميركار" را انتخاب كرده و سپس بر روي "ويرايش كاربر" كليك كنيد تا دسترسي ها اعمال شود.

البته مي توانيد براي دادن مجوز به كاربران از تلفيق دو روش خودكار و دستي استفاده كنيد يعني اول از ليست مجوز هاي سريع يك گزينه را انتخاب كنيد و سپس به صورت دستي مجوز ها را كم يا زياد كنيد.

همچنين مي توانيد بعد از اينكه به صورت دستي به يك كاربر دسترسي هاي دلخواهتان را داديد، مجوز دستي را به عنوان يك مجوز سريع ذخيره كنيد. براي اين كار پس از اينكه به صورت دستي تيك مجوز هاي دلخواهتان را زديد بر روي جدول مجوز ها راست كليك كرده و گزينه "ذخيره به عنوان مجوز سريع" را انتخاب كنيد:

Title: لیست مجوز های کاربران نرم افزار اسکناس

 

فصل سوم: نحوه ثبت حقوق و دستمزد تعميركاران درصدي

ابتدا به پر كاربردترين بخش يعني حقوق و دستمزد درصدي تعميركاران مي پردازيم.

تعميركار را طبق آنچه در فصل قبل گفته شد تعريف كرده و درصد وي را مشخص كنيد.

اكنون بايد ثبت قطعه و اجرت بر روي دستگاه تعميري صورت گيرد.

وقتي تعميركار مورد نظر وارد بخش ثبت "قطعه و اجرت" شود:

Title: ثبت قطعه یا اجرت در نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

Title: ثبت قطعه و اجرت بر روی دستگاه تعمیری

كافي است فقط قطعات و اجرت هاي دلخواه را بر روي دستگاه تعميري ثبت كند.

 

اگر مي خواهيد به روش دومي كه در فصل دوم گفته شد تعميرگاه خود را مديريت كنيد و فقط يك نفر قرار است با نرم افزار كار كند نيز روند كار به همين صورت است فقط با اين تفاوت كه چون فقط يك نفر مسئول ثبت اطلاعات در نرم افزار است هنگام تعريف قطعات مصرفي و اجرت ها بايد تعميركار مورد نظر را نيز از ليست انتخاب كند:

Title: ثبت قطعه و اجرت بر روی دستگاه تعمیری با درصد تعمیرکار

 

اگر اين كار صورت نگيرد اجرت اين دستگاه براي تعميركار مربوطه محاسبه نمي گردد.

همچنين همانطور كه تصوير مشخص است در اينجا مي توانيد درصد تعميركار را براي اين يك دستگاه تعميري تغيير دهيد.

 

فصل چهارم: گزارش درصد تعميركاران

هر تعميركار براي مشاهده گزارش حقوق و دستمزد و درصدهاي خود مي تواند بر روي صفحه اصلي نرم افزار راست كليك كرده و گزينه "گزارش درصد كارمندان" را انتخاب كند:

Title: گزارش درصد کارمندان

پس از انتخاب گزينه "گزارش درصد كارمندان" پنجره انتخاب بازه تاريخي براي نمايش گزارش ظاهر مي گردد:

Title: فیلتر دقیق گزارشات بر اساس بازه های تاریخ متفاوت

پس از انتخاب بازه تاريخي گزارش درصد تعميركار نشان داده مي شود

Title: گزارش درصد کارمندان و تعمیرکاران

در صورتي كه مدير وارد بخش "گزارش درصد كارمندان" شود قسمت انتخاب كارمند غير فعال نيست و مي تواند گزارش درصد هر كدام از تعميركاران را مشاهده كند

ضمنا به طور پيش فرض فقط درصدهايي در ليست ظاهر مي گردند كه دستگاه تعميري به مشتري تحويل داده شده باشد.

در صورتي كه تمايل داريد درصد اجرت دستگاه هايي كه هنوز به مشتري تحويل داده نشده اند نيز نشان داده شود تيك گزينه "فقط درصد تعمير دستگاه هاي تحويل شده" را برداريد.

 

در صورت تمايل مي توانيد گزارش درصد تعميركاران را به تفكيك دستگاه هاي تعميري و دقيق تر مشاهده نماييد. براي اين كار كافي است براي مشاهده درصد ها به جاي راست كليك روي صفحه اصلي نرم افزار وارد آيتم 441 منوي اصلي شويد:

Title: گزارش درصد تعمیرکاران تعمیرگاه به تفکیک دستگاه تعمیری

 

فصل پنجم: تعريف حقوق ثابت براي تعميركاران يا ديگر كارمندان

براي تعريف حقوق ثابت براي كارمندان وارد آيتم 71 منوي اصلي شويد:

 

Title: معرفی حساب در نرم افزار حسابداری اسکناس

 

Title: ویرایش اطلاعات حساب کارمند ها

 

مانند تصوير بالا وارد بخش كارمندها شده، بر روي كارمند خود راست كليك كرده و گزينه "مشاهده و ويرايش اطلاعات حساب" را انتخاب نماييد:

 

Title: تعیین حقوق و دستمزد ثابت برای کارمندان

 

Title: تعیین حقوق و دستمزد ثابت برای کارمندان و تعمیرکاران

 

مانند تصوير بالا دستمزد تعميركار را مشخص مي كنيم.

توجه كنيد كه تاريخ آخرين پرداخت بسيار مهم است. اين گزينه روي هر تاريخي تنظيم گردد نرم افزار فرض را بر اين مي گذارد كه تا آن تاريخ شما حقوق كارمند مربوطه را پرداخت كرديد و از آن تاريخ به بعد به صورت ماهيانه، هفتگي يا ... براي كارمند مورد نظر حقوق ثبت مي كند.

 

 

برچسب ها:

سيستم حقوق و دستمزد تعميرگاه , نرم افزار محاسبه دستمزد تعميركاران درصدي , نرم افزار محاسبه حقوق تعميركاران درصدي , حقوق و دستمزد تعميركاران درصدي , دستمزد تعميركاران , نرم افزار مديريت تعميركاران , نرم افزار حقوق و دستمزد تعميرگاه , حقوق و دستمزد , حقوق ثابت , نرم افزار مديريت پورسانت , درصد تعميركار , درصد كارمند , محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل , نرم افزار حقوق و دستمزد تكنسين درصدي , نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان