تغییر تعداد پیش فرض چاپ فاکتور فروش و قبض پذیرش


تغییر تعداد پیش فرض چاپ فاکتور فروش و قبض پذیرش

تغییر تعداد پیش فرض چاپ فاکتور فروش و قبض پذیرش

بسم الله الرحمن الرحيم

تغيير تعداد پيش فرض چاپ فاكتور فروش و قبض پذيرش

 

پيش نياز ها:

براي استفاده كنندگان نرم افزار حسابداري اسكناس:

آموزش سطح 1 نرم افزار حسابداري فروشگاهي، شركتي اسكناس

براي استفاده كنندگان نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس:

آموزش سطح 1 نرم افزار مديريت تعميرگاه، خدمات و خدمات پس از فروش اسكناس

 

 

سوال كاربر

پاسخ كارشناس

 

 

 

سوال كاربر:

هنگام ثبت فاكتور فروش، پذيرش دستگاه تعميري و تحويل دستگاه به مشتري پيامي مانند تصوير زير ظاهر مي گردد و از كاربر مي پرسد مايل به چاپ هستيد؟

 

Title: چاپ خودکار فاکتور فروش پس از ثبت

پيامي كه بعد از ثبت فاكتور فروش نمايش داده مي شود

 

Title: چاپ خودکار رسید پذیرش تعمیرگاه پس از ثبت

پيامي كه بعد از ثبت قبض پذيرش تعميرگاه نمايش داده مي شود

 

Title: چاپ خودکار فاکتور خدمات تعمیرگاه پس از تحویل

پيامي كه بعد از تحويل دستگاه تعميري به مشتري نمايش داده مي شود

 

در اينجا، در صورت تمايل فاكتور يا رسيد مورد نظر را به تعداد دلخواه چاپ كرد.

اما در نرم افزار اسكناس تعداد پيش فرض انتخاب شده براي هر كدام از اين پيام ها مشخص است. مثلا پيام چاپ قبض پذيرش كه ظاهر مي گردد به طور پيش فرض تعداد "يك نسخه" انتخاب شده است. در صورتي كه من هميشه رسيد پذيرش تعميرگاه راه دو نسخه (يكي براي مشتري و يكي براي تعميركار) چاپ مي كنم. اين يعني هر بار بايد بعد از ثبت پذيرش گزينه دو نسخه را انتخاب كنم تا دو نسخه رسيد پذيرش چاپ شود.

سوال من اينجا است كه آيا مي شود تعداد پيش فرض هر كدام از اين پيام ها را تغيير داد؟ كه مثلا وقتي دستگاه تعميري را پذيرش كرديم و پيام چاپ ظاهر شد، به طور پيش فرض گزينه "دو نسخه" انتخاب شده باشد.

 

پاسخ كارشناس:

 

فاكتور فروش:

براي تغيير تعداد پيش فرض چاپ فاكتور فروش، وارد تنظيمات نرم افزار شده و مانند تصوير زير در سربرگ "چاپ" گزينه "تعداد پيش فرض چاپ بعد از ثبت سند" را تغيير دهيد:

 

Title: تنظیمات چاپ فاکتور فروش

 

 

رسيد پذيرش تعميرگاه:

براي تغيير تعداد پيش فرض چاپ رسيد پذيرش، وارد تنظيمات نرم افزار شده و در سربرگ "تعميرگاه" مانند تصوير زير تعداد چاپ پيش فرض را تغيير دهيد:

 

Title: تنظیمات چاپ قبض پذیرش

 

همچنين در صورتي كه اصلا تمايل به چاپ خودكار قبض پذيرش نداريد مي توانيد گزينه "چاپ قبض پس از ثبت" را غير فعال كنيد.

 

فاكتور خدمات تعميرگاه (فاكتور تحويل):

براي تغيير تعداد پيش فرض چاپ فاكتور تحويل، وارد تنظيمات نرم افزار شده و در سربرگ "تعميرگاه" مانند تصوير زير تعداد چاپ پيش فرض را تغيير دهيد:

 

Title: تنظیمات چاپ فاکتور خدمات تعمیرگاه

 

همچنين در صورتي كه اصلا تمايل به چاپ خودكار فاكتور تحويل نداريد مي توانيد گزينه "چاپ فاكتور پس از تحويل" را غير فعال كنيد.

 

برچسب ها:

چاپ , تنظيمات , تنظيمات چاپ , فاكتور فروش , تعميرگاه , رسيد پذيرش , فاكتور خدمات