تفاوت نرم افزار مدیریت و حسابداری تعمیرگاه با حسابداری فروشگاهی


تفاوت نرم افزار مدیریت و حسابداری تعمیرگاه با حسابداری فروشگاهی

تفاوت نرم افزار مدیریت و حسابداری تعمیرگاه با حسابداری فروشگاهی

بسم الله الرحمن الرحيم

تفاوت نرم افزار مديريت و حسابداري تعميرگاه با حسابداري فروشگاهي

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: فرايند كسب و كار در فروشگاه

فصل دوم: نيازهاي نرم افزاري يك فروشگاه (نرم افزار حسابداري فروشگاهي)

فصل سوم: فرايند كسب و كار در تعميرگاه

فصل چهارم: نيازهاي نرم افزاري يك تعميرگاه (نرم افزار مديريت تعميرگاه)

فصل پنجم: فروش نرم افزار حسابداري فروشگاهي به اسم نرم افزار تعميرگاه

فصل ششم: نيازهاي حسابداري يك تعميرگاه (نرم افزار جامع مديريت تعميرگاه)

فصل هفتم: معرفي نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس با امكانات كامل حسابداري

 

 

مقدمه

در اين مقاله به بيان شباهت ها و تفاوت هاي يك فروشگاه و يك تعميرگاه و نيازهاي هر كدام مي پردازيم. اين مقايسه به صورت كلي انجام مي گيرد يعني هيچ شغل خاصي مد نظر ما نيست بلكه وقتي مي گوييم فروشگاه هدف كليه فروشگاه ها در هر شغلي و وقتي مي گوييم تعميرگاه هدف كليه تعميرگاه ها در هر شغلي مي باشد.

همانطور كه بيان شد وقتي مي گوييم فروشگاه منظور فروشگاه خاصي نيست بلكه هر كسب و كاري كه در آن كالا خريد و فروش شود فروشگاه محسوب مي شود.

در واقع از لحاظ فرايند كسب و كار و فرايند نرم افزاري تفاوت زيادي بين فروشگاه هاي متفاوت نيست. به عنوان مثال اگر يك فروشگاه تلفن همراه را با يك فروشگاه لوازم يدكي خودرو مقايسه كنيم با اينكه تفاوت هاي بسياري با هم دارند ولي فرايند كسب و كار در هر دو تقريبا يكسان است. به اين صورت كه هر دو فروشگاه كالا خريداري مي كنند، كالا مي فروشند، انبار، موجودي، چك، بانك و... دارند. در واقع اگر به صورت كلي به فروشگاه هاي متفاوت نگاه كنيم همه آنها يك فرايند يكسان دارند بلكه فقط نوع اجناس آنها با هم تفاوت دارد.

البته برخي فروشگاه هاي خاص كمي با فروشگاه هاي ديگر تفاوت دارند مانند فروشگاه هاي طلا فروشي كه تفاوت هاي كوچكي با ساير فروشگاه ها دارند.

اما هدف اين مقاله بررسي تفاوت بين فروشگاه هاي متفاوت نيست بلكه هدف بررسي تفاوت هاي اصلي بين فروشگاه ها با تعميرگاه ها است.

ابتدا فرايند كسب و كار در فروشگاه و تعميرگاه را به طور مجزا مورد بررسي قرار داده و مقايسه مي كنيم سپس امكانات نرم افزاري كه هر كدام نياز دارند را بررسي مي نماييم.

 

فصل اول: فرايند كسب و كار در فروشگاه

 

 

به طور خلاصه مي توان گفت فرايند اصلي فروشگاه به اين صورت است:

·         ابتدا كالاهايي خريداري شده و در انبار (انبار مي تواند داخل خود فروشگاه باشد) يا انبار ها ذخيره مي گردند.

·         مبلغ اجناس خريداري شده به صورت نقد و يا نسيه به فروشنده پرداخت مي گردد.

·         كالاهاي موجود در انبار به مشتريان فروخته مي شود.

·         مبلغ اجناس فروخته شده به صورت نقد و يا نسيه از خريدار دريافت مي گردد.

اگر نگاه جامع تري به يك فروشگاه داشته باشيم متوجه مي شويم كه اولا در فروشگاه فقط همين يك فرايند نيست بلكه فرايند هاي بسيار متعددي وجود دارد. ثانيا فرايند هاي يك فروشگاه به اين سادگي نيست و از مراحل بسيار بيشتر و پيچيده تري برخوردار است. ولي فرايند اصلي همين است كه ما گفتيم.

ما قصد نداريم فرايند هايي كه در يك فروشگاه رخ مي دهد را زير ذره بين قرار دهيم بلكه همانطور كه گفتي فقط مي خواهيم تفاوت هاي يك فروشگاه با يك تعميرگاه را بررسي كنيم بنابراين به همين يك فرايند ساده كه اصلي ترين فرايند فروشگاه مي باشد بسنده مي كنيم.

 

 

فصل دوم: نيازهاي نرم افزاري يك فروشگاه (نرم افزار حسابداري فروشگاهي)

 

 

اگر بخواهيم به طور خلاصه نرم افزار حسابداري فروشگاهي را تعريف كنيم مي توانيم بگوييم نرم افزار حسابداري فروشگاهي نرم افزاري است كه تمام فرايند هاي يك فروشگاه در آن پياده سازي شده باشد.

يعني در يك نرم افزار حسابداري فروشگاهي كاربر بايد بتواند اجناس، طرف حساب ها، بانك ها، انبار ها، صندوق ها، كارمند ها و... را تعريف كند.

همچنين يك نرم افزار حسابداري بايد امكانات زير را داشته باشد

1.     امكان ثبت فاكتور خريد يا فروش

1.1. امكان تسويه فاكتور به صورت نقد، چك، كارت خوان، كارت به كارت، حواله و...

1.2. امكان باقي ماندن مانده حساب و تسويه در آينده

1.3. امكان قسط بندي مانده حساب

1.4. امكان تخفيف دادن يا گرفتن

1.5. و...

2.     امكان بررسي اطلاعات حساب مشتريان

2.1. امكان مشاهده مانده حساب مشتري

2.2. امكان مشاهده گزارش حساب مشتري

2.3. امكان مشاهده ليست اقساط مشتري

2.4. امكان مشاهده گزارش نحوه پرداخت مشتري

2.5. و...

3.     امكان مشاهده موجودي و گزارش انبار

4.     امكان مشاهده موجودي و گزارش بانك

5.     امكان مشاهده موجودي و گزارش صندوق

6.     امكان مديريت چك و بانك

6.1. امكان دريافت يا پرداخت چك

6.2. امكان وصول يا پاس كردن چك

6.3. امكان خرج كردن چك دريافتي

6.4. امكان خواباندن چك دريافتي به حساب بانك

6.5. امكان برگشت چك دريافتي

7.     امكان مشاهده، ويرايش يا حذف فاكتور ها يا اسناد دريافتي و پرداختي

8.     امكانات كامل جستجو

9.     گزارشات كامل سود و زيان

10. گزارشات دفاتر دارايي

11. و...

امكاناتي كه به طور خيلي خلاصه ذكر شد امكاناتي است كه بايد يك نرم افزار حسابداري داشته باشد تا بتوان با استفاده از آن، فرايند هاي مورد نياز يك فروشگاه را طي كرد.

 

فصل سوم: فرايند كسب و كار در تعميرگاه

 

 

به طور خلاصه مي توان گفت فرايند اصلي يك تعميرگاه به اين صورت است:

·         مشتري دستگاه معيوب خود را نزد ما مي آورد

·         دستگاه در تعميرگاه مورد عيب يابي قرار مي گيرد و علت خرابي پيدا مي شود

·         در صورت لزوم هزينه تعمير به مشتري اعلام مي گردد

·         دستگاه تعمير مي شود و در مكان دستگاه هاي آماده تحويل قرار مي گيرد

·         مشتري دستگاه خود را تحويل مي گيرد

·         هزينه خدمات به صورت نقد يا نسيه از مشتري دريافت مي گردد.

همانطور كه مشاهده مي كنيد فرايند تعميرگاه كاملا با فرايند فروشگاه متفاوت است.

البته در تعميرگاه هم مانند فروشگاه اگر نگاه جامع تري داشته باشيم متوجه مي شويم كه اولا در تعميرگاه فقط همين يك فرايند نيست بلكه فرايند هاي بسيار متعددي وجود دارد. ثانيا فرايند هاي يك تعميرگاه به اين سادگي نيست و از مراحل بسيار بيشتر و پيچيده تري برخوردار است. ولي باز هم فرايند اصلي همين است كه ما گفتيم.

 

فصل چهارم: نيازهاي نرم افزاري يك تعميرگاه (نرم افزار مديريت تعميرگاه)

 

 

اگر بخواهيم به طور خلاصه نرم افزار مديريت تعميرگاه را تعريف كنيم مي توانيم بگوييم نرم افزار مديريت تعميرگاه نرم افزاري است كه تمام فرايند هاي يك تعميرگاه در آن پياده سازي شده باشد.

يعني در يك نرم افزار مديريت تعميرگاه كاربر بايد بتواند اجناس، طرف حساب ها، بانك ها، انبار ها، صندوق ها، كارمند ها و... را تعريف كند.

همچنين يك نرم افزار مديريت تعميرگاه بايد امكانات زير را داشته باشد

1.     امكان پذيرش دستگاه تعميري

1.1. امكان ثبت اطلاعات دستگاه تعميري مانند سريال، مدل و...

1.2. امكان ثبت اطلاعات مشتري

1.3. امكان ثبت عيب دستگاه

1.4. امكان ثبت لوازم همراه دستگاه تعميري

1.5. امكان ثبت وضعيت ظاهري و توضيحات دلخواه براي دستگاه تعميري

1.6. امكان دريافت بيعانه براي تعمير

1.7. امكان دريافت هزينه تست و عيب يابي دستگاه

1.8. امكان ثبت وضعيت گارانتي و بيمه دستگاه

1.9. و...

2.     امكان صدور و چاپ رسيد و قبض پذيرش

3.     امكان ثبت رويداد هاي بر روي دستگاه تعميري

4.     امكان ثبت و تغيير وضعيت دستگاه تعميري

5.     امكان ثبت قطعات مصرفي و خدمات انجام گرفته روي دستگاه

6.     امكان تعيين تعميركار يا تعميركاران هر دستگاه

7.     امكان محاسبه حقوق دستمزد تعميركاران

8.     امكان ثبت خريد و انبار قطعات

9.     امكان تحويل دستگاه به مشتري

9.1. امكان ثبت نوع تسويه حساب

9.2. امكان صدور فاكتور

10.  امكان تعريف واحد هاي تعميرگاه و تعميركاران هر واحد

11. و..

 

امكاناتي كه به طور خيلي خلاصه ذكر شد امكاناتي است كه بايد يك نرم افزار مديريت تعميرگاه داشته باشد تا بتوان با استفاده از آن، فرايند هاي مورد نياز يك تعميرگاه را طي كرد.

در نتيجه اگر نرم افزاري داراي امكانات ذكر شده نباشد نمي تواند نياز هاي اصلي يك تعميرگاه را برطرف سازد

 

فصل پنجم: فروش نرم افزار حسابداري فروشگاهي به اسم نرم افزار تعميرگاه

 

 

در فصل قبل برخي از امكانات اختصاصي يك نرم افزار مديريت تعميرگاه به طور خلاصه بيان شد. هر توليد كننده نرم افزاري كه در نرم افزار خود امكانات ذكر شده را دارا باشد مي تواند مدعي باشد كه نرم افزار مديريت تعميرگاه دارد.

اما متاسفانه برخي از شركت ها كه حتي بعضا شركت هاي نرم افزاري بزرگي هستند نرم افزار حسابداري فروشگاهي خدماتي را به اسم نرم افزار مديريت تعميرگاه به مشتريان خود مي فروشند كه هيچ كدام از قابليت هاي فوق را ندارد.

استدلال اين شركت ها اين است كه تفاوتي بين فروشگاه و تعميرگاه وجود ندارد و يك تعميرگاه هم مي تواند حساب هاي خود را در يك نرم افزار حسابداري معمولي ثبت كند و مثلا وقتي دستگاهي را تعمير مي كند به جاي ثبت اجرت براي مشتري فاكتور فروش خدمات ثبت نمايد.

هرچند مي توان حسابداري يك تعميرگاه را با استفاده از يك نرم افزار حسابداري معمولي انجام داد اما هم اين كار بسيار سخت است هم از يك نرم افزار حسابداري فروشگاهي به هيچ وجه نمي توان گزارشات مخصوص يك نرم افزار تعميرگاهي را دريافت كرد.

از همه مهم تر فرايند اصلي يك تعميرگاه اصلا در يك نرم افزار حسابداري فروشگاهي قابل پياده سازي نيست. نرم افزار حسابداري معمولي سيستم پذيرش و تحويل دستگاه را ندارد بلكه فقط مي تواند فاكتور فروش كالا يا خدمات ثبت نمايد. همچنين جايي براي ثبت اطلاعات دستگاه تعميري مانند عيب، لوازم همراه و ... ندارد.

به طور خلاصه اگر بخواهيد از يك نرم افزار حسابداري فروشگاهي يا خدماتي براي مديريت تعميرگاه خود استفاده كنيد فقط مي توانيد براي مشتريان خود فاكتور فروش بزنيد و امكاناتي از قبيل پذيرش دستگاه، مديريت دستگاه هاي تعميري پذيرش شده، تحويل دستگاه، ثبت قطعه و اجرت بر روي دستگاه و... را نداريد.

بسياري از تعميرگاه داران پس از خريد نرم افزار هاي حسابداري مجبور مي شوند دوباره اقدام به خريد نرم افزار مديريت تعميرگاه بنمايند.

 

فصل ششم: نيازهاي حسابداري يك تعميرگاه (نرم افزار جامع مديريت تعميرگاه)

 

 

در فصل قبل گفتيم برخي شركت هاي نرم افزاري نرم افزار حسابداري فروشگاهي خدماتي خود را به عنوان نرم افزار حسابداري تعميرگاه مي فروشند كه باعث زحمت كاربر و هزينه اضافي مي شود.

اما اين بدين معني نيست كه تعميرگاه ها نيازي به امكانات حسابداري ندارند.

واقعيت اين است كه يك تعميرگاه علاوه بر تمامي امكانات مديريت تعميرگاه گفته شده در فصل 4، براي مديريت مالي خود به تمامي امكانات حسابداري كه در فصل 3 گفته شد نيز نياز دارد.

يعني يك تعميرگاه علاوه بر امكاناتي از قبيل پذيرش دستگاه تعميري، چاپ رسيد پذيرش ، ثبت قطعه و اجرت، تعيين درصد تعميركار و... نياز به امكانات حسابداري مانند خريد، فروش، انبار، بانك، چك، صندوق، حقوق و دستمزد و... نيز دارد.

حتي بسياري از صاحبان تعميرگاه، فروش هم دارند.

اما متاسفانه بسياري از نرم افزار هاي مديريت تعميرگاه موجود در بازار فقط امكانات مديريت تعميرگاه را دارند و فاقد امكانات حسابداري مي باشند.

به همين دليل بسياري از صاحبان تعميرگاه مجبور به خريد دو نرم افزار يكي براي مديريت تعميرگاه و يكي براي انجام امور حسابداري هستند.

كه اين كار دردسر هاي فراواني دارد. زيرا اگر نرم افزار تعميرگاه و نرم افزار حسابداري با هم يكي نباشند بايد هميشه اطلاعات را در هر دو نرم افزار به صورت مجزا ثبت كرد.

در نتيجه يك نرم افزار مديريت در صورتي جامع و كامل هست كه امكانات كامل حسابداري را نيز داشته باشد.

 

فصل هفتم: معرفي نرم افزار مديريت تعميرگاه اسكناس با امكانات كامل حسابداري

 

 

شركت ارقام گستران هوش افزاي شرق مفتخر است براي راحتي و آسايش صاحبان مشاغل تعميراتي اقدام به طراحي نرم افزار جامع مديريت تعميرگاه اسكناس نموده است كه علاوه بر امكانات بسيار كامل براي تعميرگاه ها و مراكز خدمات پس از فروش، داراي امكانات كامل حسابداري نيز مي باشد.

از جمله ويژگي هاي نرم افزار جامع مديريت و حسابداري تعميرگاه اسكناس:

·         سفارشي سازي شده براي مشاغل مختلف تعميراتي مانند تعميرگاه هاي خودرو، موبايل، كامپيوتر، لوازم الكترونيك، لوازم برقي، لوازم خانگي، يخچال فريزر، شركت هاي خدمات نصب و راه اندازي، شركت هاي خدمات پس از فروش، نمايندگي ها و...

·         امكانات كامل و جامع مورد نياز تعميرگاه ها

·         امكانات كامل حسابداري

·         هماهنگي و يكپارچگي كامل بخش حسابداري با بخش مديريت تعميرگاه

·         محاسبه حقوق و دستمزد تعميركاران به صورت درصدي از اجرت، حقوق ثابت و...

·         چند كاربره و تحت شبكه با قابليت شبكه از راه دور از طريق اينترنت

·         سيستم جامع ارسال پيامك

·         سيستم جامع تلفن گويا

·         امكان استفاده از باركدخوان و چاپ باركد

 

مشاهده امكانات و قيمت نرم افزار مديريت تعميرگاه عمومي اسكناس

مشاهده امكانات و قيمت نرم افزار مديريت تعميرگاه ماشين و كلينيك خودرو اسكناس

مشاهده امكانات و قيمت نرم افزار مديريت تعميرگاه موبايل (تلفن همراه) اسكناس

مشاهده امكانات و قيمت نرم افزار مديريت تعميرگاه كامپيوتر اسكناس